Blandade supportrar i Växjö, tvångsflyttade läkare i Danmark, etnisk budgetering är nedslagen i detta nummers Gränsbrott - Avbrott - Sammanbrott

Supporters CC BY-SA 2.0 mararie
Supporters CC BY-SA 2.0 mararie

Gränsbrott!

Den traditionella inställningen till problem på fotbollsläktare har länge varit att hålla supportergängen åtskilda. Allt större grupper av allt mer våldsamma supportrar har stått i var sin ände på arenan och orsakat allt större problem. Nu har polisen i Växjö tagit till en ny metod som kallas ”Öppen Arena”. Supportrarna blandas och därmed tänker man sig att risken för verklig polarisering minskar. Det tror vi är alldeles utomordentligt bra tänkt!

Avbrott!

Den danska sjukvårdsministern Astrid Krag (SF) menar att det inte ska gå att tacka nej till arbete på landsbygden. Bakgrunden är att det råder brist på läkare utanför Köpenhamn. Eftersom det är sjukvårdsregionerna som betalar läkarnas löner är det ett ”rimligt krav” att kunna fördela läkarna på olika kliniker, anser ministern. Vi på redaktionen menar kanske att den tid då man kunde tvångskommendera människor är förbi. Vi tror kanske också att patienterna inte är så väldigt betjänta av att ha läkare som helst vill jobba någon annanstans.

Sammanbrott…

För, såvitt vi vet, första gången pekar staten ut en folkgrupp såsom varande särskilt dyrbara för statskassan. I en tid när vi mer än någonsin behöver diskutera våra fördomar och våra generaliseringar anslås 1.3 miljarder till de kommuner som tar emot Somalier. Vi hoppas och tror att det får bli bottennoteringen i den resa som förhoppningsvis slutar med att vi anslår skattemedel för att bekosta lösningar och problembekämpning – men aldrig för att betala för en viss nationalitet eller ett visst folkslag.

Vad är Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott?

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Lämna en kommentar