Vid årsskiftet suddas de digitala gränserna ut i Värmland. Då sjösätter kommunerna en gemensam e-förvaltning som ska förbättra servicen för medborgare och företag i hela länet.

De 16 värmländska kommunerna blir snart en, i alla fall på den digitala kartan. Den 1 januari 2013 är det premiär för deras gemensamma satsning på e-tjänster.

– Då kan du söka dagisplats i Karlstad och bygglov till fritidshuset i Torsby på samma ställe, oavsett i vilken kommun du är skriven, säger Inge Hansson, IT-chef i Karlstads kommun.

Han leder arbetet med den gemensamma e-förvaltningen, där alla medborgare får tillgång till en egen sida. All uppdatering sköts från ett och samma ställe, men den grafiska utformningen varierar från kommun till kommun.

– Karlstad bidrar lite mer än vi får betalt för, men vi ser att det här är lönsamt för hela regionen. Är man störst får man vara lite snäll.

Svårt för de små

Kommunerna i Värmland samarbetar sedan tidigare om IT-driften. När de nu går vidare och skapar en gemensam arena för e-tjänster är målet en öppen och effektiv service där medborgare och näringsliv kan ta del av tjänsterna när som helst och var som helst.

E-förvaltningen i Värmland behandlades vid ett av seminarierna på Kommekmässan i Malmö för ett par veckor sedan. Bredvid Inge Hansson på scenen stod Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson, som även hon förespråkar ett ökat regionalt samarbete kring e-tjänster. Stora kommuner måste ta ett större ansvar för att få med de mindre, som ofta inte har hunnit med i den snabba utvecklingen.

Kristina Sundin Jonsson

Kristina Sundin Jonsson

– För de små kommer det inte finnas något alternativ till samarbete. I framtiden blir det svårt att rekrytera kompetent personal.

Kristina Sundin Jonsson underströk vikten av att visa e-tjänsternas betydelse för att effektivisera administrationen och istället kunna lägga mer resurser på äldrevård, skola och andra verksamheter.

– Det kan vara de ekonomiska incitamenten som får politikerna att ta steget. Därför är det viktigt att kommunledningen förstår och sätter sig in i frågorna ordentligt och inte bara lägger över dem på IT-avdelningen. Förvaltningscheferna behöver se vilka vinster det går att göra.

Digitala klyftor

Blir det enklare för medborgarna, blir det ofta också effektivare, konstaterade Kristina Sundin Jonsson. Samtidigt pekade hon på ett problem: När samhället bygger på att de enskilda individerna tar ett större ansvar ökar risken för ett digitalt utanförskap.

– Vi får de som har IT-vana och de som inte har det. Hur klarar vi av att ge samma service till alla?

Den digitala klyftan riskerar att växa mellan små och stora kommuner, men också mellan olika generationer. Socialbidragstagare, gamla och funktionshindrade hör alla till de grupper som kan få svårt att hänga med när e-tjänsterna flyttar över till nätet.

Moderatorn Lennart Jonasson, chef för Center för eSamhället vid SKL, ställde frågan om gränsövergripande e-tjänster kan vara ett hot mot det kommunala självstyret. Inge Hansson såg igen sådan risk så länge kommunerna ser att de kan göra gemensamma vinster på ett ökat samarbete.

– Det är lätt ta steg med e-tjänster, eftersom de inte funnits tidigare här i Värmland. När något redan är etablerat är det svårare.

 

Lämna en kommentar