Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

I den lista på över 70 gränshinder som gjorts för att upplysa svenska myndigheter om hur krångligt det är att bo på Bornholm kan nu åtminstone en bockas av. Bor man på Bornholm reser man nämligen normalt sett genom Sverige, från Ystad till Malmö, för att komma till det danska fastlandet. Nåja, Själland är ju strängt taget en ö men ändå. Man får anta att resan är nog så påfrestande om man i bagaget har en avliden anförvant men ännu värre har det blivit genom att Sverige avkrävt resenärerna ett så kallat ”likpass”. Det kravet är nu borta. Den som avlider på det ena stället kan utan administrativt krångel resa till den andra sidan.

Avbrott?

Idag överlämnades Polisorganisationskommittens förslag till justitieminister Beatrice Ask. Förslaget innebär att de 21 lokala polismyndigheterna uppgår i en enda nationell jättepolismyndighet. En av grundorsakerna till förslaget är att det då blir lättare att utforma nationella strategier. Vi är lite oroliga för att de nationella strategierna förbättras på bekostnad av det tvärsektoriella arbete som efterlyses i kommun efter kommun och som har väldigt lite med nationell samordning att göra. Vi får väl se hur det blir med den saken…

Sammanbrott…

Vi har, i Sverige, fått ett nytt begrepp för kriminellt beteende. I skuggan av skattebrott, skjutningar och bluffakturor har en och annan börjat vobba. Att vobba betyder att vara ledig för vård av barn (att vabba) men ändå vara uppkopplad så att man kan sköta jobbet. Försäkringskassans talesman säger att ”lagen är glasklar, man skall avstå från arbete”. En glasklar lag som skiljer arbete och familj är ungefär lika praktisk som en kniv när man skall dela en upplevelse.
Lämna en kommentar