Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

En tydlig och ny trend i stadsbilden är så kallade ”Gåfartsgator”. Fram till nu har den gängse bilden av framkomlighet och trafiksäkerhet handlat om att skilja olika trafikslag åt. Således har gående, cyklister, bussar och bilister fått sig tilldelade särskilda områden där de kunna trafikera bäst de vill utan att riskera möte med något annat, och i ödesdigra fall tyngre, trafikslag. Genom att släppa den idén och i stället blanda alla trafikslag på en och samma yta skapas, som det verkar, dels respekt för att den minsta och lättaste får ange rytmen och dels en allmän beredskap för att även mycket oväntade situationer bör förväntas. Resultaten är än så länge goda vilket inte överraskar den som tror att integration och segregation är två typer av systembeteenden vars betydelse inte bör begränsas till etnicitet.

Avbrott?

I augusti i år upphör det samarbete mellan svenska och danska universitet som gått under namnet ”Öresundsuniversitetet”. Nio universitet och högskolor har, sedan 1997, samarbetat i ett försök att skapa bilden av en gemensam region för högre utbildning. Lunds Universitet säger nu upp avtalet med den huvudsakliga förklaringen att Danmark kräver höga utbildningsavgifter av svenska studenter. Vi antar att detta är grus i ett maskineri som icke desto mindre fortsätter jobba för ökad integration över sundet. Vi förlitar oss lugnt på att lämpliga statliga vaktmästare på ömse sidor tar fram sina kvastar och ser till att sopa undan dessa förargliga sandkorn.

Sammanbrott…

Den här gången handlar det om IT-strukturer. Det finns egentligen två skolor, antingen bygger man väldigt slutna och avgränsade system för att skapa säkerhet och trygghet eller också bygger man väldigt öppna och sammankopplade dito för att skapa resiliens och robusthet. Eslövs kommun är den senaste i raden av de organisationer som tror att avgränsning och centralisering är vägen framåt och som, just därför, rört sig bakåt. Ett relativt vanligt virus slog ut inte bara alla kommunens datorer , surfplattor och mobiltelefoner utan också deras telefonväxel, och misstänker redaktionen, stora delar av stadshusets personal.

Lämna en kommentar