Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

Det amerikanska utbildningsdepartementet är en av aktörerna bakom Why Opened Matters. Syftet är att ytterligare öka takten i den omvälvning som pågår när det gäller universitetsutbildning. Den gamla föreställningen om att man är antingen student eller också är man inte student utmanades redan 2001 då MIT (web.mit.edu), Massachusetts Institute of Technology, började publicera nästan allt sitt undervisningsmaterial på nätet. Sedan dess har många andra universitet världen över tagit större eller mindre steg mot transparens. Innan vi vet ordet av betyder universitet verkligen universitet. Var den sista meningen oklar? Tänk universum…

Avbrott?

Stockholms epitet ”The capital of Scandinavia” visade sig vara inte bara självuppoffrande och självupptaget utan också lite väl självpåtaget. I Norge har man påtalat att man länge levt i föreställningen att Oslo är Norges enda huvudstad. Bortsett från att begreppet Skandinavien tycks vara luddigare än en kashmirkofta så konstaterar redaktionen att den som utropar sig själv till centrum brukar göra det utifrån en ganska perifer självuppfattning.

Sammanbrott…

EU har sett välvilligt på den svenska myndigheten ”Inwest Sweden” och pytsat ut inte mindre än 36 miljoner kronor under de senaste åren. Välviljan tycks dock vara i farozonen när Riksrevisionen (i riksdagens eget informationsmaterial då och då kallat Riskrevisionen) konstaterar att pengarna liksom försvunnit lite spårlöst sådär. Åtminstone svårspårade tycks de ha varit. Mycket talar för att Inwest Sweden får betala tillbaka nästan varenda korvöre. Den fria rörligheten för kapital är i och för sig önskvärd och en del av visionen men inte var det väl meningen att pengarna skulle vara så rörliga att de varken syns eller får behållas? Redaktionen

Lämna en kommentar