Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

I Östergötland har man bestämt sig för att, i väntan på stora regionbildningar, skapa sig en egen lite mer regional region. Man, som alltså har bestämt sig, är alla partier utom S och SD. År 2014 skall medborgarna för första gången gå till regionval och år 2018 siktar man på att för första gången genomföra ett val till ett sammanslaget Jönköping/Östergötland. I brist på stora steg tar man flera små och att tassa på tå är trots allt bättre än att stå på hälarna.

Avbrott!

Det finns naturligtvis två sätt att se på normer och normalier. Antingen vill man lösa upp dem eller också vill man ersätta dem med nya. Den alltid intressanta diskussionen om huruvida Kristdemokraterna bör vara representerade på Pridefestivalen gav oss anledning att fundera över vad som är vad. Riksdagskvinnan Annelie Enochson hör till de som hävdar att KD borde avstå från att medverka. Argumentet är, som ofta, intressantare än ståndpunkten. KD står för heteronorm och Pride står för homonorm, säger Enochsson. Homonorm? Kan vi inte bara slippa ordet norm överhuvudtaget i detta – och många andra – fall?

Sammanbrott…

Den grekiska modellen innebär att man nu tar ett nytt tag om demokratibegreppet. Det nya ord som vi kommer att behöva vänja oss vid är ”nanokrati” skapat av grekiskans ord ”nano” som ju egentligen betyder miljarddel men som ofta har kommit att stå för pytteliten. Nanokrati innebär så pyttelite styrning att det nästan inte syns ens med mikroskop. Vi ser fram emot att följa landets öden och äventyr och är helt övertygade om att hela lösningen ligger i regeringsbildningen. Med en återklang från Robin Williams 1978 hälsar vi ”Nano, nano”…
Redaktionen
Lämna en kommentar