Under den här rubriken kommer vi framöver att peka ut tre företeelser som vi i redaktionen menar är tecken i tiden.

Ser vi något som gör oss lyckliga över ännu ett gränsöverskridande eller gränsupplösande steg ger vi det betyget ”Gränsbrott!”. Känns det som om utvecklingen saktar in eller rent av stannar av blir betyget ”Avbrott?” och skulle vi få syn på något som gör oss direkt oroliga för framtiden tvekar vi inte att ge det epitetet ”Sammanbrott…”

Gränsbrott!

AXA, med anrik historia i havregrynsbranschen, har bestämt sig för att konkurrera på helt nya marknader. Livsmedelsföretaget bestämde sig helt sonika för att starta en fullvärdig idrottsförening med medlemskap i Riksidrottsförbundet, Skidförbundet och Triathlonförbundet. AXA Sports Club har nu 40.000 medlemmar och är därmed en av landets i särklass största idrottsföreningar. Nu väntar vi på att hotade idrottsföreningar skall börja koka gröt.

Avbrott?

Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län kommer inte inom överskådlig tid att försöka skapa en regionkommun – Region Mälardalen. När ansökningstiden gick ut i januari var fortfarande fem kommuner i området negativt inställda till planerna och det faktum att 24 kommuner var för en regionbildning räckte inte. Arbetet med att komma överens fortsätter och vi ser fram emot nya försök vad det lider!

Sammanbrott…

Kristdemokraten David Lega kräver att det anordnas en folkomröstning för att se om invånarna i Torslanda, ca 25.000, vill bryta sig ur Göteborgs Stad och skapa en egen liten kommun. I en värld som kännetecknas av allt större sammanhang kan vi inte låta bli att fascineras av de som drar åt andra hållet.
Redaktionen
Lämna en kommentar