NORDEN: – Det är först och främst samarbetsprogrammen som ger oss politiker vägledning när besluten ska tas. I andra hand erfarenheterna inom styrgruppen. Först därefter kan det hända att vi rådgör med tjänstemännen och det egna partiet, säger Yvonne Stålnacke, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Luelå kommun samt ledamot i det gränsregionala samarbetet inom Interreg Nord 4 A.   

Runt om i de nordiska länderna pågår just nu en mängd så kallade gränsregionala samarbetsprojekt. Många av dem får delar av sin finansiering från EU:s regionala fond och Interreg-programmen. Dessa program har en styrgrupp där politiker sitter på ett mandat från sin hemmaregion. Men bara för att det är politiker som fattar besluten så är det ingen garanti för att det finns en aktiv och konstruktiv partipolitisk debatt. Situationen är snarare den omvända. Andra kriterier styr i regel beslutsfattandet.
 
Partierna får begränsat utrymme
Yvonne Stålnacke tycker att skillnaderna mellan lokalpolitiken och de internationella frågor som hon tvingas konfronteras med som ledamot i Interreg inte är så stora.
– Det handlar hela tiden om att tänka på helheten, vara tydlig med vad man kan lova och sedan kunna prioritera, säger hon.
Vad går du efter när du deltar i Interregs styrelse?
– Vi har ett länsprogram i Norrbotten som måste vara vägledande, även om det går emot mina syften på hemmaplan. Det har till och med hänt att Luleå kommun lämnat in projektansökningar som inte passat in och som vi tvingats avböja.
Tar du någonsin hjälp från din partigrupp i något beslut?
– Det är sällan. Först och främst tar vi hjälp av varandra inom styrgruppen. Där kan man få synpunkter som man inte tänkt på. Men sen har också tjänstemännen mycket erfarenhet att dra lärdom av, speciellt för mig som är ny på min post.
 
 
Hur gör ni prioriteringar om ett projekt nu ändå skulle klara första spärren. Kommer partipolitiken in där?
– Nej, då är det tillväxtprogrammen som ska vara vägledande. Sedan måste vi ta hänsyn till vad man vill prioritera i de andra länderna som Norge och Finland. Men man måste komma ihåg att alla program, både Interreg, våra regionala utvecklings- och tillväxtprogram bygger på politiska beslut där partierna haft möjlighet att påverka. De har inte kommit till i ett vakuum.  
 
Valet finns kvar

När du berättar så känns det som om allt det ”politiska” försvunnit på vägen. Vad finns kvar? Vad talar för att det inte lika gärna skulle kunna vara en kvalificerad tjänsteman som sitter i styrgruppen och inte en politiker? 
– Politiken finns kvar i den mening att någon ändå måste se till helheten och dessutom göra tydligt för de som ansöker att medlen är begränsade. Det räcker inte till allt och alla. Man måste välja!
Du ser inga konflikter i det faktum att projekten som ni beslutar om ska få medel har egna syften som kan står i motsats till de uppfattningar som din väljargrupp har?
– Inte direkt. Jag har svårt att se vad det skulle kunna vara. 
Har ni i styrelsen för Interreg 4A Nord några kontakter med politikerna i Nordiska Rådet eller nordiska ministerrådet som arbetar med gränshinder?
– Det har vi faktiskt inte. Jag vet inte varför och jag har inte tänkt på detta innan. Den frågan kommer jag att ta till mig!
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar