FINLAND: Den nya ramlagen uppfattas i Södra Österbotten som ett gyllene tillfälle att se över formerna för den nuvarande kommunala servicen. Bakom initiativet står Kommunförbundet som bland annat utreder kraven på tillgänglighet, täthet och sättet att producera olika tjänster.

Från lokalt håll finns ett uttalat intresse för att finns mer effektiva former för ägarstyrning. Detta gäller speciellt i de fall där servicen sköts av en så kallad samkommun.

Resultaten kommer publiceras regelbundet på Finlands Kommunförbunds hemsida.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar