En ny strategi för hållbar markanvändning i sydöstra Norge blottlägger konflikter mellan naturvärden och kommunernas behov av bostäder och arbetsplatser. Alla kommuner i Vestfold fylke är inte beredda att godkänna planen.

CC by Bernt Rostad
CC by Bernt Rostad

Behovet av bostäder och arbetsplatser krockar med skyddet av natur- och kulturvärden när Vestfold fylke försöker enas om en långsiktig plan för hur marken ska användas.

– Planen är för sträng, säger Bjørn Ole Gleditsch (Höyre), kommunstyrelsens ordförande i Sandefjord.

Vid årsskiftet går tiden ut för att lämna synpunkter på förslaget till ny strategi för hållbar markanvändning i Vestfold, ett fylke med drygt 230 000 invånare på västra sidan av Oslofjorden.

Målet är att ha en gemensam syn om vilken mark som passar bäst att exploatera för bostäder, arbetsplatser och transporter under de närmaste tre decennierna.

– Här finns mycket jordbruksmark och höga kulturvärden som behöver skyddas, säger Hans Hilding Hønsvall (Kristelig folkeparti), vice ordförande i fylkeskommunen.

I den andra vågskålen ligger behovet av fler bostäder och arbetsplatser när befolkningen växer. Fram till 2040 beräknas invånarantalet öka med närmare 100000 personer. När arbetet med planen Et attraktivt & bærekraftig Vestfold inleddes för ett par år sedan var förhoppningen att undanröja en del av de tvister som ofta uppstår mellan lokala och regionala intressen. När kommunerna vill bygga, vill fylket bevara. Hans Hilding Hønsvall;

Nu hoppas vi att planen kan göra det möjligt att utgå från våra gemensamma intressen i Vestfold när vi utser näringsområden och bostadsområden, istället för att utgå från varje enskild kommuns intressen

Invändningar

Men bland de 14 kommunerna i fylket finns stora tveksamheter.

– Planen är för sträng, vi behöver bygga bostäder och arbetsplatser även på områden som idag är jordbruks- och kulturmark, säger Bjørn Ole Gleditsch (Höyre), kommunstyrelsens ordförande i Sandefjord, som med sina 45000 invånare den största kommunen i fylket.

Han räknar med att kommunen behöver runt 300 nya bostäder om året för att klara den förväntade inflyttningen. I förslaget till markanvändningsplan ska den expansionen främst ske centralt, genom förtätning av de områden som redan är bebyggda.

– Visst kan vi förtäta, men alla varken vill eller har råd med att bo centralt. Vi tilldelas inte heller några nya näringsområden med plats för nya arbetsplatser, säger Bjørn Ole Gleditsch.

När kommunstyrelsens arbetsutskott träffas den 3 december talar mycket för att det kommer förorda att Sandefjord kommun säger nej till planen.

– Det är ingen vits med att ha en plan som sträcker sig ända fram till 2040 och som inte ger oss kommuner tillräckligt handlingsutrymme. Mitt parti hoppas hellre på ett regeringsskifte i Oslo efter valet nästa år och att vi får en ny regering med en mindre sträng syn, säger han.

Brundtlands begrepp

Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland (Arbeiderpartiet) var som ordförande i Brundtlandkommissionen 1987 med och myntade begreppet hållbar utveckling. Kommissionen definition löd: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

På många sätt är idén densamma i vår markanvändningsplan, vi vill få till en hållbar utveckling

konstaterar Ellen Høstmark Bustø, kommunikationsdirektör i Vestfold fylkeskommun.

Hon framhåller att ambitionen också är att skapa mer miljövänliga kommunikationer. En utbyggd järnväg, bättre bussförbindelser och fler cykelbanor ska öka Vestfolds attraktionskraft.

– Det är väldigt attraktivt att bosätta sig här. Men än så länge är det inte tillräckligt attraktivt för att etablera näringsverksamhet, säger Ellen Høstmark Bustø.

 

Lämna en kommentar