En modell för ekomobil stadsmiljö kommer i nästa vecka att presenteras på ECOMM. Syftet med det fyraåriga projektet har varit att ta fram ett benchmarkingsystem för hur bra kommunerna är på att skapa ett hållbart transportsystem.

Rent a bike CC BY Antony***
Rent a bike CC BY Antony***

Hur kan man skapa en enkel utvärderingsmodell för att göra en samlad bedömning av de svenska kommunernas transportsystem efter hur hållbara persontransporterna är? Det har varit den centrala frågan för de två Chalmersstudenterna Mats Sundberg och Alexander Senning när de har jobbat på sitt examensarbete. Samtidigt presenteras den allra första benchmarkingmodellen i det så kallade SHIFT-projektet – som syftar till att utmana våra städer till att bli mer ”ekomobila” och där det Lundabaserade företaget Trivector Traffic har ett i allra högsta grad aktivt finger med i spelet – vilket ger oss en förtydligad bild av den utmaning som städerna i gemen står inför. Det är hög tid att göra något åt den alltmer alarmerande trafiksituationen för att på så sätt motverka hotet från den globala uppvärmningen.

Mats Sundberg och Alexander Senning studerar väg- och vattenbyggnad på Chalmers i Göteborg och har tillsammans jobbat med sitt examensarbete som de har utfört på företaget Trivector Traffic. Syftet har varit att de två Chalmersstudenternas examensarbete ska kunna visa på en framkomlig väg för att om möjligt kunna modifiera det stora SHIFT-projektet till en svensk modell. Vad det hela handlar om är nämligen i grund och botten att utröna hur vi kan skapa hållbara persontransporter i stadsområden som på så sätt skulle kunna klassificeras som ekomobila.

Ecomobility SHIFT är ett med svenska mått mätt ganska stort projekt som initierades av Christer Ljungberg på Trivector för fyra år sedan och som sedan dess har rullat på med oförminskad styrka. Tanken har varit att skapa ett benchmarkingsystem och under den stora internationella konferensen om mobility management – eller beteendepåverkan i trafiken som man skulle kunna översätta den engelska termen till på svenska – som i år går av stapeln i Gävle så kommer den första modellen i detta projekt att presenteras. I ett senare skede så handlar det om att försöka omdana det stora projektet till en modell som är mer anpassad för de trafikförhållanden som är rådande här i Sverige och det är här som Sundbergs och Sennings examensarbete har spelat en central roll.

De två studenterna har jobbat med att samla in data från de svenska kommunerna och syftet med det hela har varit att göra en samlad bedömning av kommunernas transportsystem efter hur hållbara persontransporterna i varje enskild kommun är. Man har utgått ifrån sju olika kategorier: Stadens karaktär, trafikens omfattning, trafiksystem, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljöpåverkan. De data som man har fått fram har sedan bakats in i det stora projektet Ecomobility SHIFT.

Vad är det då som kännetecknar en ekomobil stadsmiljö? Enligt SHIFT-projektet så kännetecknas den av följande faktorer:

  1. Staden strävar efter att minska behovet av resor och transport.
  2. Staden garanterar att dess anläggningar och områden kan nås av alla dess användare.
  3. Staden ser till att en lämplig mängd av transportsätt är tillgängliga för alla användare och att intermodalitet är lätt för medborgarna.
  4. Staden uppmuntrar alla sina resenärer till att ställa bilen och istället gå, cykla eller använda kollektivtrafiken.
  5. Staden stöder användandet av miljövänliga fordon.
  6. Staden strävar ständigt efter att verka för en minskning av resursanvändningen för resor.

 

Lansering av EcoMobility SHIFT kommer att ske vid en förkonferens vid ECOMM 2013 den 28 maj i Gävle. 

Lämna en kommentar