Vad är en stad och vad innebär det att bo där? Ylva Uggla, docent i sociologi vid Örebro universitet, lanserar Imagine Cities som en guide till aktuell forskning inom urbana studier och hållbar stadsutveckling.

Living wall system CC BY La Citta Vita
Living wall system CC BY La Citta Vita

Med Imagine Cities har forskaren Ylva Uggla startat ett nytt forum för hållbar stadsutveckling.

Intresset för urbana studier ökar

Vi forskare har en uppgift att informera om vårt arbete, säger hon.

Vad är en stad och vad innebär det att bo där? Ylva Uggla, docent i sociologi vid Örebro universitet, vill väcka diskussion och problematisera begrepp som ”hållbarhet” och ”grön ekonomi”.

Hon lanserar Imagine Cities som en nätbaserad guide till aktuell forskning inom urbana studier och hållbar stadsutveckling.

– Många människor flyttar till staden och har ett nära förhållande till städer. Det urbana är värdeladdat, säger Ylva Uggla.

Staden har fått en renässans och den tätbebyggda staden ses i dag som ett ideal och ett sätt att bidra till minskad klimatpåverkan, konstaterar hon. Men samtidigt som städernas tillväxt lyfts fram som något positivt, skapar det också en rad olika problem – bland annat när det gäller tillgången på bostäder, fungerande kollektivtrafik, social utslagning och ökad påfrestning på miljön.

Staden är en motor, men samtidigt beroende av sin omgivning. Några enkla lösningar finns inte

Vänder sig utåt

Imagine Cities vänder sig inte inåt till forskarvärlden, utan utåt till politiker, tjänstemän och andra som i sitt uppdrag eller arbete har ett intresse för stadsutveckling.

För att kunna ge en samlad bild av forskningsläget och erbjuda möjligheter till fördjupning har Ylva Uggla knutit några av Skandinaviens mest tongivande forskare till plattformen. De kommer att lyfta olika frågor inom stadsutveckling i form av artiklar, essäer, recensioner och krönikor. Imagine Cities kommer att innehålla information om pågående forskning, föreläsningar och konferenser.

Ylva Uggla är bekymrad över att olika aspekter av hållbarhet ofta debatteras frikopplade från varandra.

Tanken med hållbar utveckling är att ekonomiska, sociala och miljöaspekter integrerar. De bör ses i ett sammanhang, inte åtskilda

Bokanmälningar

På Imagine Cities går det just nu att läsa en text av sociologiprofessorn Håkan Thörns om Haga och Christiania, två stadsdelar som han anser var Skandinaviens viktigaste centra för sociala rörelser och alternativkultur under 1970- och 1980-talen. Han berättar mer om dem i sin nya bok Stad i rörelse: Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania.

På väg in är Ylva Ugglas anmälan av den nyutkomna antologin Hållbarhetens villkor, där KTH-forskaren Josefin Wangel diskuterar vilka krav man bör ställa på en stad för att den ska kunna kallas hållbar. Hon frågar sig bland annat hur hållbara de uppmärksammade stadsdelarna Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm egentligen är.

De här områdena har ett högt symbolvärde, men de har kritiserats för att det bara är resursstarka personer som har råd att bo där

säger Ylva Uggla. Hennes ambition är att också ge inblickar i pågående forskningsprojekt och informera om kommande konferenser.

– Vi vill ge en överskådlig bild av läget inom forskningen och belysa olika perspektiv, säger hon.

Lämna en kommentar