SVERIGE / KOMMUN: Begreppet Fjärde storstadsregionen har gjort sitt. Det tycker åtminstone kommunalrådet Paul Lindvall (M) i Linköping. - Det handlar om att tänka framåt och då känns det nya förslaget East Sweden mer lämpligt. 

I den fjärde storstadsregionen ingår Linköping och Norrköping som motorer samt ett antal omkringliggande orter av olika storlek och karaktär. Linköping och Norrköping kommer även i fortsättningen vara dominerande i regionen, men genom det nya namnet East Sweden öppnar man upp för andra kommuner i Östergötland att ansluta sig till regionen.

Lindvall menar att genom Linköping och Norrköping som näringslivslokomotiv får småkommunerna draghjälp med växande arbetsmarknad på pendlingsavstånd. Detta utan att mista sina attraktiva boendemiljöer. Andra fördelar kan vara att det upplevs som en mer internationell profilering. Och namnet Sweden har en viss tyngd, styrka och positiv känsla sig.

Internationellt gångbar

– Vi kommer att träffas i januari för att ta ett beslut i frågan. Fjärde storstadsregionen har varit ett mycket bra namn hittills och fyllt sitt syfte. Och det har ökat medvetenheten om att det finns något utöver Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vi måste fundera på ett begrepp som passar de närmaste 20 åren då större regioner växer fram och vi blir

allt mer internationella, säger Paul Lindvall. Han anser att regionen har det mesta men att man kanske inte alltid lyckas marknadsföra sig.

Ny riktning kan bli aktuell

– Vi har inom regionen forskning i världsklass på Linköpings universitet och ett aktivt näringsliv. Här finns förstklassiga kommunikationer till land, till sjöss och i luften. Om East Sweden blir det nya namnet blir de också en ny riktning, säger Paul Lindvall, men påpekar att samarbetet mellan Norrköping och Linköping ska leva vidare.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar