SVERIGE: Höghastighetstågen har klara fördelar, menar den svenska regeringens utredare Gunnar Malm. Regioner kommer närmare varandra tidsmässigt, miljön slipper vissa påfrestningar och godstrafiken kan få mer utrymme på sträckor som i dag utgör nationella flaskhalsar.
Det är detta budskap som alla intressenter utmed stambanan länge velat höra från Malm. Men Nätverket Stambanan är kritiska till hans rappor,t och pekar på en rad problem som måste lösas. Bland annat anser de att de 125 miljarder som kalaset kommer kosta kan bli svåra att ta fram, särskilt med tanke på att de går utanför befintliga budgetramar. Då har Malm ändå räknat in en så kallad offentlig – privat medfinansiering där kommuner och regioner förväntas skjuta till 19 miljarder. Nya medel måste med andra ord skjutas till.
Nätverket höjer också ett varningens finger för tidsplanen som han menar kan vara något optimistisk. De båda sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Öresund beräknas vara klara 2025 och då förväntas lagändringarna gå mycket snabbt.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar