SVERIGE: Skillnaden mellan vad äldre, etablerade politiker och unga människor värdesätter var slående då landstingsledamölter för Norrbottens läns landsting mötte åttondeklassare från Kråkbergsskolan i Sunderbyn utanför Luleå. Mötet, som hölls den 13 oktober, var utformat som en utbildningsdag för politikerna och ägde rum på Norrbottensteatern. Temat för dagen var kort och gott: ”Unga”. 
Bakgrunden till temadagen var att partierna i landstinget haft små framgångar med att rekrytera och involvera yngre människor i landstingspolitiken. För att ändra på detta ”demokratiska underskott” så sjösatte man projektet Medborgardialog Unga, där utbildningsdagen ingick. 
Ledamöterna fick under dagen lyssna till föreläsningarna som tog upp frågor om allt ifrån engagemang och inflytande till sociala media. Ett annat mindre traditionellt inslag var då ungdomarna och politikerna fick bekänna färg inför varandra genom att bland annat peka ut vad man ansåg som Norrbottens viktigaste tillgångar. För de förtroendevalda var naturen och basindustrin givna val tillskillnad från ungdomarna som menade att idrotten och musiken spelade minst lika viktig roll för regionens profil. Skillnaderna var slående.
I samband med utbildningen skickade landstingets demokratiutskott ut ett brev med tydligt budskap till länets partier: Låt oss arbeta för att minska det demokratiska underskottet! Att frågan är viktig bekräftas av Britt Westerlund (s), ordförande för landstingets demokratiutskott och landstingsråd, i sitt inledningsanförande. – Det handlar om att arbeta med demokratiska underskottet i landstingsfullmäktige, men också med länets tillväxt och attraktionskraft,
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar