DANMARK: Merparten av nya företag i Danmark blir till i eller i närheten av de större städerna. Långt färre skapas på landsbygden eller i utkantsområdena. Men så behöver det inte vara, menar Stefan Brendstrup från konsultföretaget DAMVAB. Han höll i ett föredrag på det danska Reglabs årskonferens den 10 november, med temat Näringslivsutveckling ”mot alla odds” i utkantsområden och i på landsbygden.
Vad Brendstrup presenterade var en serie idéer kring vad som behövs för att näringslivet ska växa till på landsbygden. Idéerna och uppslagen hämtade han från DAMVAB:s egna studier och undersökningar.
Först och främst, menade Brendstrup, måste man våga satsa på lokala styrkor men i ett brett samförstånd. Tänk stort och förankra initiativen brett, var hans råd. De initiativ som man till sist väljer tjänar på om de byggs kring internationella trender. Då har de lättare för att överleva. Det är också en god idé att bygga in en upplevelse i alla initiativen. Då blir de produkter som man skapar lättare att marknadsföra och uppfattas oftare som mer attraktiva. För att klara konkurrensen krävs ett visst mått av specialisering. Men man får inte heller bli för sårbar, utan måste se till att ha flera intäktsmöjligheter. En del av framgången handlar också om att knyta upp rätt mix av kompetenser för att klara de samlade utmaningarna, men eldsjälar och företagare behövs också för att driva utvecklingen framåt. De bästa resultaten nås om de nätverk som skapas är förpliktigande och har tydliga mål.
Stefan Brendstrup hade också några tips på vägen. Det är klokt att först skapa de plattformar som krävs för att få rätt personer att mötas. Fakta på bordet underlättar också och en analys utifrån samma fakta av nuläget. Dra sen nytta av idéerna för att formulera kriterier för goda projekt som visar vägen. Men ge också spelutrymme för dem som till sist ska göra jobbet att kunna fatta egna beslut inom begränsade ramar.
 
Läs mer: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar