SVERIGE / REGIONER: I Sörmland kan kommunerna ståta med lokalt sprungna EU-projekt som ägs och drivs av politiken. Sådana erfarenheter är ljuv musik för ett EU som tidigare haft svårt att få till förankringen av sammanhållningspolitiken under den tidigare Lissabonstrategin.  

Kommunerna i Sörmland har under flera år fått stor uppmärksamhet, både nationellt och inom EU, för sina lokalt förankrade satsningar som syftar till en hållbar samhällsutveckling. Nu vill Sörmlandspolitikerna att deras goda exempel ska kunna spridas inom EU. I Interregprojektet ”EU2020 Going Local” är sörmlänningarna, via Regionförbundet, en så kallad leadpartner och håller i tömmarna.   Sörmlänningar visar vägen ”EU2020 Going Local” pågår mellan juni 2010 och juni 2012 och är ett så kallat kapitaliseringsprojekt inom EU:s Interreg- program. Det innebär att de 14 EU-regioner som deltar framför allt utbyter erfarenheter, men också tänker vidare på vad för slags satsningar man vill driva vidare på hemmaplan när projektet är slut. – Vi har redan sett att det finns mycket spännande som vi i Sörmland skulle kunna ta till oss från våra partners, säger Astrid Stockenberg, handläggare i miljöfrågor på Eskilstuna kommun.   Brist på lokalt ägarskap En av anledningarna till EU-kommissionens stora intresse för den här satsningen är att den själv pekat ut det lokala politiska ägarskapet som avgörande för att EU:s tillväxtstrategi, EU2020, ska bli mer framgångsrik än föregångaren Lissabonstrategin. Det som upptäcks här är direkt relevant för andra regioner i EU. – Det är också vår lokala styrmodell som vi först och främst vill visa upp för de andra regionerna. Detta är verkligen en modell som vuxit fram underifrån där energi, klimat och miljömålen återkommer i politiska styrdokument, budgetprocesser och i uppföljningsarbetet där vi mäter med hjälp av specifika indikatorer. Sedan är ambitionsnivån och inriktningen lite olika från kommun till kommun. Men det viktigaste är att politiken äger frågorna och driver dem framåt, säger Benita Vikström, politisk ordförande för projektet.     Positiv till satsningen Eskilstuna Energi och Miljö AB är en av många aktörer som är direkt involverade i projektet och deras affärsområdeschef för återvinning, Jörgen Björnfot, ser mest fördelar: – Projektdeltagarna var här i veckan och de visade stort intresse för hur vi minskar mängden avfall genom återvinning och hur vi omvandlar avfallet till fjärrvärme och el. De fick se att hållbara lösningar inte behöver betyda dyra lösningar. På sikt gäller snarare det omvända. Han poängterar att även om Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett bolag så ägs det av kommunen. Därför har bolaget de samhällsnyttiga aspekterna för ögonen och inte de kommersiella möjligheter som kan öppna sig via ett sådant här nätverk. – Det vi i nuläget främst prioriterar är att bidra till att skapa ett mervärde, öka den europeiska samhällsnyttan, säger Björnfot.  

Sverige är inte bäst på allt Även om svenskarna har kommit långt på många områden så påminner Benita Vikström om att det omvända förhållandet också råder: – Vi kan lätt invaggas i känslan av ett ständigt försprång men tittar vi bara på ett land som Portugal så inser man snart att där finns mycket vi kan lära. Bara en sådan sak att de nu satsar på ett rikstäckande nät av laddningsstolpar för elbilar, som de kombinerar med ett politiskt beslut om att 20 procent av hela den offentliga sektorns bilflotta ska bestå av elbilar redan år 2013. Två år senare ska andelen uppgå till 40 procent. Här jobbar man också okonventionellt tillsammans med Nissan som ska specialdesigna sina bilar för just detta ändamål. Och detta är nationella målsättningar!   Benita Vikström menar att detta skulle svenska staten också kunna göra om de hade varit lite mer framsynta. – Ja, vi har ju en historia där alla våra stora företag, som Eriksson och ASEA, kommit till på precis det här sättet. Och varför missar vi den här möjligheten i dag tror du? – Därför att vi i Sverige har varit alldeles för flata. Vi politiker har inte tagit de nödvändiga initiativen utan har istället gått i tron på att andra aktörer ska gå in och våga göra dessa större satsningar och dessutom samordna alla parter. Men sådant sker aldrig av sig själv. Det som då återstår är att vi hamnar i en massa ad-hoc lösningar som blir dyrare för alla.    Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar