Framtidsprognoser förbisprungna av nutid

Arktis smälter så långsamt att Östersjöregionen inte behöver bekymra sig om nya transportrutter över Nordpolen. Det bedömde Transbaltic i sin policyrapport för år 2010. Först vid nästa sekelskifte, ansåg policymakarna, alltså kring år 2100, skulle den varma säsongen där uppe i norr ha blivit lång som 4-5 månader och därmed göra det lönsamt att skeppa varor den vägen. Men det tog inte hundra år, det tog ett år. Policyrapporten som kom bara ett år senare kan berätta att redan 2011 gick 34 fartyg med totalt 820 000 ton ombord den arktiska vägen. Säsongen varar redan från slutet av juni till november. Istäcket i Barents hav var i mars 2012 hälften så stort som tidigare. Framtiden är svår att förutspå.

Åland och tax free-resan

Vem vinner och förlorar om Åland förlorar sitt tax-free-undantag, frågar sig en Transbaltic-studie. EU gav generöst den lilla ön rätten till tax free när man tog bort 1998 det för alla andra resor inom EU. De flesta svenska och finländska fartyg stannar därför till som hastigast i Mariehamn för att sedan få sälja tax free ombord. Så vem skulle förlora om undantaget försvann? Många!, ropar studien, skriven av Ålands statistik- och utredningsbyrå. Tja, en sjättedel av finsk godstrafik till Sverige på båt och en sjundelen av svensk dito, skulle kanske få högre kostnader utan de subventioner som skatteundantaget ger. 15 miljoner nordbor skulle förlora årets Ålands- eller Finlandsresa… men å andra sidan skulle rederierna kunna låta dem göra Tallinn-, Riga- eller St Petersburgs-resor istället och glädja sig åt billiga varor ombord. Den enda egentliga förloraren vore nog Ålands 27 000 invånare.

IKEA tänder ljuset i Killeberg

Killeberg är en liten by i gränstrakten mellan Skåne och Småland som grundades 1871. Skälet var, som så ofta, att traktens bönder byggde en liten järnvägsstation på Södra stambanan och därifrån kunde man skeppa ut timmer och virke. Den stationen, liksom vidhängande tågstopp, är sedan länge borta. Byn har nu tre frisersalonger och inte så mycket mer… men det ändras snabbt. De drygt 500 invånarna, alla välfriserade kan man anta, ser fram emot att IKEA etablerar en ny handelsplats bara fem minuter från Killeberg. Detta enda beslut från ett enda företag leder till tågstopp, kommunal utbyggnad av bostäder, skola, förskola och en rad prospekterade satsningar på turism och besöksnäring. Om IKEA hittills nöjt sig med att möblera våra hem så har de nu också bidragit till att bygga de orter som skall möbleras.

Lämna en kommentar