Vi välkomnar illustratören Mats Böllner och hans bilder till Gränsbrytning!

Mats Böllner, illustrationer och samhällsanalys

Mats Böllner har en lång och gedigen bakgrund inom reklam och grafisk formgivning med utbildning i Famous Artists School i USA där bl a Norman Rockwell var lärare. Han har också själv varit lärare i dessa ämnen på gymnasienivå. Oftast gör han bilder med en satirisk prägel, i såväl dagspress som bokform.  Illustrationen kan på många sätt belysa och kommentera komplexa frågor och samhällsfenomen på ett helt annat sätt än den traditionella artikeln kan. Författaren tillika illustratören Henrik Tikkanen har fastslagit att;

Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper

Med Mats Böllners medverkan hoppas vi således kunna ge ännu en, särdeles viktig, dimension till omvärlds- och samhällsanalysen.

/Redaktionen

 

Exempel på Mats Böllners illustrationer; 

http://www.ebc.se/bildskaparebollner,

http://www.satirarkivet.se

http://www.illustratorscentrum.se

Lämna en kommentar