BALTIKUM / INFRASTRUKTUR: – I dag går transportstråken här uppe i Norden i huvudsak i nord-sydlig riktning men framöver så kommer riktningen att ändras, säger Jerker Sjögren vid Näringsdepartementet.
Han menar att vi måste se dragloken som finns utanför Skandinavien och som indirekt styr godsflödena genom vår region.
– Det är i huvudsak den växande medelklassen i Ryssland som styr om godsflödenas riktning. Vi räknar med att 70 – 80 % av den Rysslands import på något sätt passerar genom Östersjön. Sedan får man inte heller glömma bort all importen och exporten ifrån länder som Kina och Indien som också tar den här vägen, säger han.
Enligt honom finns just nu ett gyllene tillfälle att påverka de nuvarande transportstråken genom att erbjuda alternativa så kallade ”gröna korridorer” (se not). Sverige har dessutom en unik möjlighet i det här läget eftersom man är så kallad leadpartner för ett så kallat flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin som ska verka för att fler gröna korridorer blir av.
– Ja, nu om någon gång kan vi påverka både den nordiska och europeiska infrastrukturkartan, säger Sjögren.
Men det här kräver väl helt nya planeringsstrukturer och nya avvägningar när det kommer till sättet att finansiera framtida infrastruktur?
– Det är helt sant. Å andra sidan finns en studie som heter Baltic Transport Outlook som utgör just ett sådant nationsövergripande underlag för att man ska kunna planera över landsgränserna. Det har faktiskt redan tillsatts så kallade bilaterala arbetsgrupper där inte bara Ban- och Vägverket ingår från svensk sida utan även näringslivet har med sina representanter. Det här är något helt nytt till skillnad från när varje land bara planerade och investerade utifrån en nationell horisont, säger Jerker Sjögren.
 
Not:
En grön korridor innebär att mängden förbrukad energi och klimatpåverkan är lägre om godset fraktas den här vägen i stället för den gängse transportvägen.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar