INFRASTRUKTUR: Det finns goda skäl till att låta nattågstrafiken utvecklas och inte avvecklas för att människor på ett smidigt sätt ska kunna ta sig över hela Sverige. Det menar Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten, som ställer sig skeptisk till Rikstrafikens kommande beslut den 30 augusti om att kraftigt dra ned nattågstrafiken på ett som drabbar framförallt hela Norrland. Landshövdingens förslag är att staten ska utveckla nattågstrafiken på ett sätt som täcker in alla sträckor från Malmö/Köpenhamn i söder till Kiruna/ Narvik i norr.
Det här handlar inte minst om att behålla och utveckla förutsättningarna för turismen, säger Per-Ola Eriksson i pressmeddelandet.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar