SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Med den nya kollektivtrafiklagen kommer det att bli enklare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att organisera trafiken över länsgränserna. Det är åtminstone regeringens förhoppning. Den 8 april fattades ett beslut som nu reglerar ansvaret för kommuner och landsting för den regionala kollektivtrafiken.
Conny Strand, vd för Länstrafiken i Mälardalen, tycker att den nya lagen ger goda förutsättningar för mer långsiktiga överenskommelser.
– Och det är ju i längden bra för resenärerna, säger han.
Från branschorganisationen svensk kollektivttrafik är man också positiva:  
– Med de nya förutsättningarna blir det lättare att kunna erbjuda resenärerna bättre resmöjligheter över gamla administrativa gränser i ett hela resan-perspektiv och att locka fler människor att använda sin privatbil mindre och åka mer kollektivt istället. Då tar vi steg mot visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD för Svensk Kollektivtrafik.
 
Länk till beslutet:   
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar