SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Det nya Trafikverkets politiske ordförande Acko Ankarberg Johansson (kd) har stor tilltro till sitt nya verk:
– Vår minister Åsa Torstensson (c), ansvarig för infrastrukturfrågor, har i det här fallet varit långt mer trogen Ansvarskommitténs tankegångar när hon skapat verket än vad många andra i regeringen varit, så jag tror att det här blir bra.
Från den första april kommer det nya trafikverket att vara klart för sjösättning och genom sina sex regioner kunna verka på ett nytt sätt över hela landet.
Hur tänker du dig att det nya verket ska klara av att förhålla sig till de nya funktionella regioner som växer fram, exempelvis kring Mälardalen.
– I grunden handlar det om att vi får arbeta utifrån ett nytt förhållningssätt. Våra underlag måste hela tiden få kompletteras med de underlag som regionerna själva tar fram. Sedan handlar det om återkoppling. Till stor del handlar det också om att lära känna varandra på ett nytt sätt.
Men regionerna runt om i Sverige har i dag olika mandat och förutsättningar. Hur kommer det att påverka ert arbete?
– Jag kan tänka mig att det blir något enklare för oss att jobba med Skåne och Västra Götaland än i de län där man fortfarande har kvar regionförbund. Och det blir en utmaning i sig, eftersom vi inte vill att planeringsprocesserna ska bli avhängiga på några enskilda personer.
Kan det bli aktuellt att Trafikverket får arbeta utifrån lite olika strategier beroende på landsända?
– Ja, så kommer det säkert att bli eftersom ansvaret är olika fördelat i olika delar av landet.
Hur vill du att Trafikverket ska utvecklas med tanke på att det finns en Organisationskommitté som nu arbetar med hela statens reformering?
– Just nu kan vi inte annat än förhålla oss till den myndighetsstruktur som faktiskt finns. Sedan kommer vår viktigaste uppgift bli att se till att vår egen organisation fungerar så som det var tänkt från början – vi måste kunna ta ansvar för alla delarna faller på plats.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar