SVERIGE: Under de kommande 10 åren kan storstäderna och regionerna i södra Sverige räkna med att få mest ut av statens kommande infrastruktursatsningar. Det kom fram i den trafikslagsövergripande nationella planen för perioden 2010-2021, som regeringen presenterade den 31 mars. Sammanlagt beräknar regeringen att den samlade budgeten ska kunna bli 497 miljarder, men då räknar man in andra finansieringskällor så som trängselskatt, EU-medel och kommunala bidrag. 
Planen togs väl emot i både Skåne och Västra Götaland där Kent Johansson, regionråd i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande från regionen ger följande kommenterar:
– Det här innebär den största satsningen på infrastruktur i modern tid i Västsverige och det är ett resultat av att vi kunnat komma överens om gemensamma finansieringslösningar.
Regionrådet Irén Lejegren (s), Regionförbundet Örebro är inte lika entusiastisk, utan påpekar i ett pressmeddelande Regionförbundet Örebro att det är mer bråttom att åtgärda kapacitetsbristen på järnvägsspåren i Stockholm – Mälardalsregionen.
Det finns också en irritation från Östsams styrelseordförande Jan Owe Larsson (m), som tycker det är svagt att regeringen inte förmår fatta beslut om att inleda en satsning på höghastighetsjärnväg. Istället skjuter den frågan framför sig och lägger en hämsko på utvecklingen i flera regioner, menar Larsson.
Stor besvikelse finns också i norra Sverige som inte fick sin Norrbotniabana prioriterad:
– Jag tolkar regeringens besked som ett mjukt nej. Norrbotniabanan skulle ha varit med i den nationella trnsportplanen om regeringen menat allvar”, skriver Erik Bergkvist, regionråd (S) vid Region Västerbotten och tillika ordförande i landstingets nämnd för regional utveckling.
 
Länk till regeringens plan:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar