SVERIGE / LANDSTING: Frågan om nya regionkommuner är högaktuell i de politiska partierna. Vilka politiska vindar blåser när det gäller utredningen om en framtida regionbildning mellan Västra Götaland och Värmland? Gränsbrytning har frågat Lennart Nilsson på SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.

− Än så länge ligger frågan på is och det är inget som kommer aktualiseras i valrörelsen den 15 maj, konstaterar Lennart Nilsson.

Utredningen om en eventuell framtida regionbildning mellan Västra Götaland och Värmland pågår för fullt. En ny region kan bli aktuell tidigast 2014, men innan dess ska för- och nackdelarna med bildandet av en ny västsvensk region utredas grundligt. Ingen stor fråga för medborgarna Lennart Nilsson förklarar att ur ett medarbetarperspektiv saknar medborgarna i mycket hög utsträckning åsikter i dessa frågor. − Den geografiska identiteten är en av många faktorer som bör vägas in. Liksom i andra delar av landet känner västsvenskarna störst geografisk hemhörighet med orten där man bor. Genomgående är intresset för politiska frågor stört för den kommun där man bor. Medborgarna är betydligt mer intresserade av sakfrågor, som sjukvård, äldreomsorg, skola och sysselsättning, än frågor som nya regioner. Det finns, och har alltid funnits, väldigt lite intresse för organisationsfrågor inom offentlig sektor eller frågor som stora eller små regioner. Enligt Lennart Nilsson visar undersökningar att bara i två av de sjutton län där det finns uppgifter om medborgarnas åsikter, anser mer än 20 procent att länet/regionen bör vara större än nu. De är Gävleborg och Västerbotten. I fem län, Norrbotten, Skåne, Stockholms län, Västra Götaland och Halland, stödjer mindre än tio procent förslaget.

Landstingspolitikerna mest positiva Genomgående är landstingspolitikerna mest positiva till att bilda större län, därefter kommunpolitikerna. Minst positiva är medborgarna. Bland kommun- och landstings/regionpolitiker är centerpartister, folkpartister, kristdemokrater och socialdemokrater mest positiva till större enheter (45-49 procent). Därefter kommer moderater, miljöpartister och vänsterpartister (33-38 procent). Få av de sju partiernas lokala och regionala politiker förespråkar mindre enheter (5-11 procent), enligt uppgifter från Lennart Nilsson. Enligt Susanne Sävenfalk, från Landstinget i Värmland, så "äger" de politiska partierna i Västra Götaland och Värmland frågan fram till 30 juni. Då, senast, ska respektive parti ha lämnat in sina ståndpunkter i frågan till landstinget och Västra Götalands Regionen. Detta ska sedan ligga som underlag i landstingsfullmäktige i Värmland samt regionfullmäktige i Västra Götalands Regionen, för beslut om en eventuellt gemensam ansökan till regeringen om att få bilda en västsvensk region. Även Mats Sandström, från Landstinget Värmland, säger att han i dagsläget inte kan ge någon annan information än att frågan om regionkommuner just nu ligger hos partierna. − Jag har ingen möjlighet att bedöma vad resultatet av denna politiska behandling kommer att bli, säger han. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar