Ska man integrera så måste man skapa berättelser tillsammans så att det finns ett gemensamt fundament att stå på. Det är Fryshusets grundare Anders Carlbergs tes. Denna insikt verkar han dela med allt fler. Även på regional nivå.  

För inte så länge sedan, den 21 september, hölls ett seminarium i Skåne under temat ”Skånsk innovationskraft”. Där gjorde projektledaren Carin Daal samma reflektion som Anders Carlberg, nämligen att det i berättelser finns en enorm kraft. Hennes utgångspunkt var visserligen utifrån ett perspektiv där utmaningen bestod i att stärka den gemensamma innovationsförmågan i regionen. Å andra sidan gör det ju inte saken mindre intressant; två till synes olika utmaningar – integration och innovation – men samma slutsats, berättelserna har betydelse.
 
Men ska berättelsen kunna formas så krävs mötesplatser på tvärs. Fryshuset i Stockholm, där Carlberg med flera finns är en sådan plats. Telefonplan, som Magnus Lindkvist talar om då han berättar om framtidens villkor på arbetsmarknaden, är en annan sådan arena. Men kan sådana mötesplatser även skapas internt till exempel i en regional organisation så som ett regionförbund? Christer Andersson, ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet inom Region Halland berättar idetta nummer att de inom sin organisation länge funderade över hur man inom sin egen organisation ska kunna motverka ”stuprörsdiket”, det vill säga när 

intentionerna pekar på en helhet men att man i den praktiska verksamheten lika fullt spjälkar arbetet så att olika perspektiv riskerar att hamnar i konflikt.

 
I det här fallet handlade det om pilotprojektet FRUSAM där man utmanas till att foga samman tillväxt- och folkhälsofrågorna. Det man då kom fram till var att det bästa sättet var om olika frågor som hör samman med regionens långsiktiga utveckling tas upp i ett och samma politiska forum. En uppdelning i mindre nämnder menar Andersson förstärkte reviren och bidrar till att goda intentioner om hela lösningar väldigt lätt hackas sönder. Kvar får man istället till en mängd särlösningar som i sig blir svåra att foga samman och kanske omöjliga att bidra till en flexibel helhet. Hans reflektioner är väl värda att ta till sig för det finns nog fler än Region Halland som kämpar med samma fråga – det är jag övertygad om.
 
Chefredaktör
Per Holmström

Lämna en kommentar