Tre tidigare regionpolitiker, utskickade av Sveriges kommuner och landsting i slutet av januari, har kommit tillbaka. Nu levererar de en ny tänkbar regionkommunstruktur.   

Regionkommunfrågan är minst sagt minerad mark, som kräver såväl god inblick som och en djup förståelse för komplexiteten. De olika frågeställningarna hakar dessutom i varandra på ett sätt som kräver extra gott omdöme för att veta i vilken ordning frågorna ska tas. Valet av den före detta landshövdingen Mats Svegfors till Ansvarskommittén och den förre generaldirektören för Skatteverket Mats Sjöstrand visar att regeringarna nog gjort vad de kunnat för att fånga rätt person till dessa något kniviga uppdrag.   Men motsvarande personer har saknats inom partipolitiken, med mandat att driva på processerna ute i partierna. Det uppenbara bekymret är att en sådan person alltid är förknippad med sitt parti och därför inte kan förvänta sig gehör i andra partier. För här handlar det om mer än omdöme. Det handlar om förtroendekapital. Därför var det ett genidrag av Sveriges Kommuner och Landsting att skicka ut tre politiker med olika partitillhörighet. Att de sedan dessutom kunde enas om ett förslag som gick ”över blockgränserna”, nu när de är föredettingar, är inte illa! Möjligen visar detta på att regionkommunfrågan ytterst sett inte behöver vara partiskiljande. Det faktum att regionkommunfrågan har flest anhängare lokalt och regionalt och att motståndet tydligast visar sig i regeringen tyder på att detta mer handlar om en matkfördelningsfråga mellan de olika samhällsnivåerna. Eller som Torbjörn Rosdahl vid Stockholm läns landsting uttryckte det: ”Hur stor ska staten i staten tillåtas bli?”.   Den statlige utredaren Mats Sjöstrand fortsätter sitt uppdrag fram till årsskiftet, men vad händer nu med de tre före detta regionpolitikerna? Utan att känna till vad SKL:s arbetsutskott och detta sonderingsteam kommit överens om så är det ingen vild gissning att regionpolitikernas erfarenheter kan komma att behövas även i fortsättningen – om än på annat sätt än hittills. Att låta dem finnas kvar i resurspoolen på stand-by kan vara en nog så god investering under det kommande året.   Chefredaktör Per Holmström

Lämna en kommentar