Tänk dig att en afrikansk president ber dig infinna dig på hans ambassad om en timme. När du kliver in genom dörren så lämnar han över en beställning på en hel region… Svindlar tanken?

Något liknande hände nämligen Sveriges handelsminister Ewa Björling för en tid sedan, då hon fick en förfrågan från en kinesisk delegation om att få köpa elva stycken Hammarby sjöstad, som är en stadsdel i Stockholm. Nyheten blev omskriven i bland annat Dagens Industri den första februari i år och finns med också med bland notiserna i detta nummer. Vem hade kunnat tänka sig för femton år sedan, att Kina skulle ha sådana behov och sådana möjligheter? Därför tycker jag att det är på sin plats att vi påminns om att den kontinent där den i särklass yngsta befolkningen finns är Afrika. Det är också Afrika som många spår ska resa sig efter BRIC – länderna. Därför ser jag det inte som orimligt att våga språnget från en en beställning av en stadsdel till en beställning av ett komplett samhällssystem vilket skulle kunna vara en region. Den avgörande skillnaden mellan en stadsdel och en region är att den senare kan omfatta två viktiga dimensioner; Dels sociala och ekonomiska spänningar, vilket är en utmaning för alla växande städer, dels spänningen mellan

stad och landsbygd, där frågor om energi, miljö och livsmedelsförsörjningen måste hanteras.

Min poäng är att dessa spänningar med all sannolikhet kommer att tillta och de städer, regioner och nationer som bygger in smarta lösningar, det vill säga hållbara system som har människan som måttstock, också har en marknadspotential för att ”sälja sina samhällssystem”. Alternativet är nämligen inte så lockande. Ingen har beskrivit det bättre än den kanadensiska författaren Naomi Klein i boken "Chockterapi". I ett av sina senaste framträdanden på TED beskrev hon världens tillstånd som att vi har fastnat i ett globalt system som gjort oss beroende av ett allt större risktagande. Ta dig tiden att titta närmare på detta framträdande! Länk:

Chefredaktör Per Holmström 

Lämna en kommentar