Ögonblicket när kopplingen görs mellan flera olika tankar som bildar en till synes ny tanke är magiskt - det är då en innovation föds. Det är då processen startas - genom idén och hur den skulle kunna genomföras i grova drag. Innovation är hela processen från idé till verklighet och från ord till handling. Innovation handlar i hög grad om att kunna se in i framtiden – att se visionärt, koppla samman och att kunna förverkliga idéer.

Vi har skapat ett mycket framgångsrikt samhälle med hjälp av specialisering och fragmentering men nu ser vi flera globala systemhot (global uppvärmning, finansiella kriser, pandemier etc.) som kräver nya grepp. Oavsett lösningar på dessa problem behöver vi kommunicera mer kring dem och göra detta effektivare. Det behövs en tid av relationsskapande eftersom kommunikation bygger på förtroende.

Det är i relationen mellan människorna och mellan organisationerna som samhället kan utvecklas. Att kunna förstå detta och vad ett ”ökat samspel över gränser” kan innebära är svårt. Vissa innovationer är långsamma och de är beroende av sig själva. Såsom telefonen eller TV eller Internet bygger de på att de används och att det finns användare. Innovationen finns där dock alltid, men är dold av framtidens dimma. Relationerna mellan olika idéer och projekt är dolda för att vårt medvetande är inriktad på att dela upp problemen i mindre delar vilket gör att vi inte ser att det finns samband mellan flera olika problem.

Nyckeln är att kunna se helheten – det är då innovativa krafter kan få utrymme. Anta att all information finns tillgänglig i realtid (behov, tillgång, vilja, drömmar, förtvivlan, problem eller vad som helst). Då skulle man t ex kunna föreställa sig att man automatiskt skulle kunna matcha och skapa relationer över gränser: unga (bra på Internet) kan hjälpa gamla (dåliga på Internet) med Digital delaktighet och gamla (bra på att sticka raggsockor) hjälper unga (usla på att sticka raggsockor och gnäller över Made in China) med kunskap om kultur, erfarenhet kontakter och klokskap. Samtidigt som de unga hjälper gamla att föra över de äldres kunskap till den digitala verkligheten (en film på YouTube om hur man stickar raggsockor) för bevarande och spridning, kan man skapa mening och framtidstro för unga och skapa relationer över generations- och kulturella gränser!

Om kyrkan står tom och företag letar efter lokaler skapar man Entreprenörskyrkan eller så gör man om kyrkan till café eftersom naturliga mötesplatser saknas. Om landstinget sparar pengar och flyttar verksamhet och det är fullt i idrottshallarna kan pingisklubben husera i folktandvårdens f d lokaler. Om textilindustrin lämnat landet för länge sedan kan lokalerna göras om till restauranger, skolor, museer och inkubatorer för unga företagare. Om det är snökaos kan sopbilar hjälpa till att ploga.

Så vad finns då idag som kan göra matchningen möjlig mellan olika behov och resurser? Vad finns det idag som skulle öka samspel över gränser? Det finns där men det syns inte. Innovationen är dold, men den finns redan i princip realiserat på många olika håll i samhället och är i drift redan idag.

En del system används för att hantera daglig operativ verksamhet vad gäller övervakning av t ex olyckor och kriser. Det ”enda” vi behöver göra är att se på det med nya ögon – att övervaka möjligheter istället för kriser. Eller ännu enklare: Blocket! Principen om att matcha resurser över gränser kan användas inom en mängd områden t ex transporter, avfallshantering, sysselsättning, energieffektivisering, nyföretagande, matchning av partnerskap, skapande av konsortier etc. vi har bara inte sett det än. Det är kanske det som är innovation: att se det som redan finns med nya ögon.

Christer Hellberg jobbar till vardags med samverkans- och innovationssystem, krishantering och lärande organisationer på Saab AB och på bl a Security Arena Lindholmen, Göteborg.

Lämna en kommentar