INNOVATION: Ska vi komma vidare i Värmland i vårt innovationsarbete så ser jag framförallt fyra utmaningar, menar Staffan Bjurulf, projektledare för projektet SLIM vid Region Värmland.
– Framförallt måste universitetets olika fakulteter och de företag som finns knutna till det värmländska innovationssatsningarna komma överens om gemensamma strategier.
De här strategierna måste också ligga i linje med det övergripande fokus på omställning och förnyelsebar energi som man i regionen i det stora hela strävar efter.
En det dagliga praktiska arbetet så påpekar Staffan Bjurulf att det handlar mycket om att marknadsföra de nya innovationsmiljöerna internationellt och bygga kontakter och skapa förutsättningar för fler investeringar utifrån. Därför behöver man också bli bättre på att ta tillvara alla de nysvenskar som finns i Värmland:
– De sitter ju på värdefullt kunnande både när det gäller kultur och språk och som företagen kan dra nytta av i internationella kontakter, kommenterar han avslutningsvis.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar