SVERIGE / STATEN: – Det är märkligt att staten satsar många miljarder på forskning, men inte ser till att man får ut mer av dem, säger Mikael Hult, nationell koordinator för landet inkubatorer vid den statliga Innovationsbron. Han övertygad om att staten skulle få mer tillbaka om man satsade mer på de regionala teknikparkerna och inkubatorerna.  

En liten men viktig kugge i det svenska nationella innovationssystemet är de så kallade teknikparkerna och inkubatorerna (faktaruta) i landet. Deras branschorganisation SiSP samlades under tre dagar i Örebro för årsmöte kring temat Sälj – framtid – attraktionskraft. En av mötets brännande frågor var varför inkubatorer och teknikparker får så liten uppmärksamhet, när staten satsar mer än någonsin på forskning.
 
Regional förankring
I Sverige finns idag över 50 teknikparker och inkubatorer. De har kommit till genom att man regionalt samlat en rad resurser kring sin närmaste högskola eller universitet.
– Vad som etableras först är inte givet, säger Mikael Hult som förklarar att det ibland kan det uppstå behov av en inkubator inom en teknikpark Ibland kan en inkubator dra till sig flera företag och då skapas en teknikpark runtomkring.
Det viktiga är att det i regel är via dessa inkubatorer och teknikparker som regionernas satsningar på olika näringslivskluster kan få mest stöd, säger Hult.
 
En nationell strategi
– Men det är som om man från regeringen och från nationellt håll har missat allt det här, fortsätter Hult och pekar på att Näringsdepartementet ”bara” satt

av 50 miljoner kronor sammantaget för att stötta utvecklingen av dessa verksamheter.

Peter Strömbäck, VD vid Innovationsbron, har sin tolkning av varför det kommit att bli på det här sättet:
– Vi saknar en nationell strategi för innovationsutveckling och tillväxt i Sverige. Flera nya offentliga aktörer inom området har tillkommit de senaste åren, vilket ytterligare stärker behovet av samordnad politik.
Vilka effekter får detta lokalt och regionalt?
– Staten ger inte teknikparker och inkubatorer den uppmärksamhet de förtjänar. Sedan får man lokalt och regionalt betala för den bristande nationella samordningen mellan olika politikområden genom att själva göra jobbet utifrån de instrument man har, säger Peter Strömbäck.
 
Saknar en innovationspolitik
Vad saknas? Mikael Hult vill att den svenska regeringen tillsätter en innovationsminister.
– En sådan minister skulle få uppdraget att samla de här frågorna från Närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet.
Vad talar för att regeringen ska satsa just på era verksamheter?
– Ett viktigt argument är att de arbetstillfällen som skapas inom dessa parker och inkubatorer i snitt kostar 250 000 kronor, vilket ska jämföras med den kostnadskalkyl som exempelvis Arbetsförmedlingarna utgår från, som är cirka 1 000 000 kr per arbetstillfälle.

 

Varför får ni inget gehör?
– Vi har väl inte gjort vår hemläxa och klarat av att

berätta om vad vi faktiskt åstadkommer till politikerna och våra uppdragsgivare.

Vilken roll tror du att inkubatorer och teknikparker har om 20 år?
– Jag tänker mig att de utgör en integrerad del i samhällsbilden och uppfattas som lika naturliga som skolorna och sjukvården. De är en naturlig språngbräda för entreprenörer och nyföretagare att få en skjuts framåt på marknaden, säger Mikael Hult.

 
Länk till SiSP: http://www.sisp.se/web/Hem.aspx

Faktaruta:
Inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.
En teknikpark erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt. Parken kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, men också mellan idéer, människor, kunskap och kreativitet.
Källa: SiSP
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar