SVERIGE / REGIONER: Innovationer spelar en framskjuten roll när Region Skåne visar upp sig i Stockholm för att påverka regering och riksdag. Skåne och Västra Götaland går i bräschen men flera regioner är i slutfasen av arbetet med innovationsstrategierna.

Region Skånes innovationsstrategi är färdig att visas upp. De sista politiska besluten är ännu inte tagna men dokumentet har fått klartecken av både Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), och Sounding board for innovation, en referensgrupp med representanter från det offentliga och näringslivet i Skåne.

– Den 22-23 november lanserar vi strategin under Eventet Skåne, i Kulturhuset i Stockholm, säger Joen Garsén, kommunikatör på Region Skånes avdelning Innovationssystem och kluster.

Det är fjärde året i rad som skånska politiker och näringslivsföreträdare åker till Stockholm för att knyta kontakter och visa vad Skåne har att erbjuda.

Innovationsstrategin utgår från Skånes strategiska läge i Öresundsregionen och har kommit till med hjälp av den senaste kommunikationstekniken. På Innovationsbloggen har såväl allmänheten som politiker och andra aktörer inom den innovativa utvecklingen bjudits in för att komma med synpunkter på strategiarbetet.

  Många förslag

– Allmänheten har inte varit så intresserad som vi hoppades, men från aktörer inom systemet har vi fått en hel del förslag som påverkat utformningen av strategin. För oss har det hela tiden varit viktigt att arbeta på ett transparent sätt, säger Joen Garsén.  

Västmanland är en annan region som kommit långt i strategiarbetet. Den starka kopplingen till arbetsmarknaden har bland annat inspirerat Västmanlands län, som tagit fram en regional affärsplan med nära band till innovationssystemen och tankar om hur de kan förbättras.

Affärsplanen är också ett resultat av diskussionerna i Västmannarådet, som bildades 2009 för att stärka samarbetet mellan olika aktörer i regionen. I rådet sitter ledande företrädare för länsstyrelse, landsting, kommuner, högskolan och näringslivet.

Mer verkstad

Lars Barkström, näringslivsutvecklare på länsstyrelsen, räknar med att efter årsskiftet ha två nya medarbetare på plats, som ska jobba med att ta fram en forsknings- och innovationsstrategi.

– De blir en kraft för att få mer verkstad kring Västmannarådets arbete. Ett utkast till färdig strategi bör finnas inom ett år, säger Lars Barkström.

Västmanlands län har en lång tradition av bruksföretag och metall- och elkraftsindustri. Under de senaste decennierna har en ny industri- och företagskultur vuxit fram kring bland annat elkraft, styr- och reglerteknik, logistik och handel. För ABB och andra dominerande företag i länet är det mycket viktigt att det finns en stor och bred arbetsmarknad, inte minst för att medföljande till de personer som företagen rekryterar kan få jobb.

 

– Kompetensfrågorna är centrala för våra ingenjörstunga företag och blir en viktig del av innehållet i forsknings- och innovationsstrategin, säger Lars Barkström.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar