För att offentliga sektorn ska lyckas med sitt innovationsarbete räcker det inte att räkna antalet innovationer. Det viktiga är att förstå vilka förutsättningar som krävs för att de ska uppstå, konstaterar Staffan Bjurulf, näringslivsstrateg i Region Värmland.

Fler innovationer behövs i offentlig sektor. Men det viktigaste är inte att mäta antalet utan att förstå vad som krävs för att de ska uppstå, menar Staffan Bjurulf, näringslivsstrateg i Region Värmland.

Vi behöver klarlägga orsakssambanden, säger han.

I rapporten ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer diskuterar VINNOVA hur innovationskraften kan öka i offentliga sektorn.

Hur organisationen ser ut spelar mindre roll för möjligheterna att lyckas. En liten kommun kan skapa ett lika bra innovationsklimat som en stor.

– Det handlar inte om stora muskler och pengar, snarare om att ha en gemensam uppfattning om de problem som behöver lösas. En organisation som ständigt är öppen för nya perspektiv och idéer skapar goda förutsättningar för innovationsarbete, säger Anna Bjurström, handläggare på VINNOVA.

Begreppet ”kreativa krockar” återkommer ofta i rapporten, som presenterades för ett par veckor sedan. Krocken kan till exempel bestå i att landstinget rekryterar en chef från näringslivet istället för att välja en person som gjort karriär i den egna organisationen.

Ett innovativt ledarskap är avgörande för att lyckas, säger Anna Bjurström.

Hon framhåller också behovet av att skapa incitament. Någon form av belöningssystem kan öka medarbetarnas engagemang. Till framgångsrecepten hör också att skapa en strategi för innovationsarbetet och att hitta ett effektivt sätt att sprida och utvärdera goda idéer.

Lärandestrategi

Staffan Bjurulf, näringslivsstrateg på Region Värmland, ser gärna att VINNOVA tar som sin uppgift att informera om erfarenheterna från det innovationsarbete som bedrivs av kommuner, landsting och andra aktörer inom offentliga sektorn.

Jag saknar en lärandestrategi. Vi behöver sprida kunskaper och lärdomar bättre, säger han.

Staffan Bjurulf framhåller Nordic MedTest som ett lyckat sätt att jobba branschöverskridande med innovationer. Projektet leds av landstinget i Värmland med målet att stärka samarbetet mellan IT-användare och IT-leverantörer, med stöd av specialister och forskare. Tillsammans bygger man ett testcenter för IT-lösningar inom vården med målet att hitta nya affärsmöjligheter, öka patientsäkerheten och se till att medborgarna får mer vård för skattepengarna.

– Vårdsektorn är duktig på klinisk behandling men tänker inte alltid på att IT-systemen måste fungera. Misslyckas man till exempel med att föra över röntgenjournaler från en avdelning till en annan kommer patienterna i kläm.

Konkret

I projektet samarbetar landstinget med ett nätverk av företagare. Tillsammans kartlägger de problemet och hittar nya lösningar. Karlstads universitet bidrar med forskarkompetens.

– I och med att det finns ett fysiskt labb kommer beställare och leverantörer till skott på ett annat sätt. Innovationsarbetet blir konkret och landstinget kan ploga för övriga landsting, säger Staffan Bjurulf.

Han efterlyser fler innovationer i offentliga verksamheter, men varnar samtidigt för att stirra sig blind på antalet. Om ett företag eller en organisation som fått pengar skapat tre nya innovationer; beror det då på pengarna eller på gynnsamma omständigheter som till exempel närhet till Stockholm eller någon annan storstad?

– Det är viktigt att klarlägga orsakssambanden och se vilka förklaringar det finns till att en satsning på att få fram innovationer ger resultat. Det är ingen mening med att räkna pinnar om man inte har en aning om hur de kom dit, säger Staffan Bjurulf.

Fakta:

Rapporten ”Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer” är skriven av Karin Hovlin och Sofie Arvidsson (Governo AB) på uppdrag av VINNOVA.

 

Lämna en kommentar