SVERIGE / KOMMUNERNA: Bloggar, nätverk, konferenser. Kommunerna knyts till de regionala innovationsstrategierna på flera sätt. - Det viktigaste för oss är att satsningar på innovation leder till fler arbetstillfällen, säger Erik Persson, utvecklingschef i Piteå.  

Tidigare i år bildades ett regionalt nätverk i Piteå för att underlätta forskning och få företagen att samverka mer i utvecklingen av nya produkter. Nätverket vill bidra till arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi.   Nätverken är inkörsporten – Nätverket hjälper oss att ta tillvara nya tankar från EU och stimulera forskning och innovationer i norra Sverige, säger Erik Persson, utvecklingschef och en av Piteå kommuns tre representanter i nätverket. Nätverket drivs av stiftelsen IS Pite, som får ekonomiskt stöd av både kommunen och näringslivet. I början av oktober är det dags för en ny nätverksträff och en avstämning av hur långt arbetet med den regionala innovationsstrategin har hunnit. – Vi ser ett behov av forskning för hela regionen. För oss är det viktigaste att satsningen på innovationer leder till nya företag och fler arbetstillfällen, säger Erik Persson.   Uppdatering pågår Länsstyrelsen i Norrbotten har ett övergripande ansvar för att en innovationsstrategi kommer till stånd, men än så länge är arbetet i sin linda. Under hösten väntas företrädare för näringsdepartementet besöka länet och bjuda in kommunerna och andra aktörer till en dialog. Lena Antilla, enhetschef på länsstyrelsen, konstaterar att frågor kring innovation kommer att få ett större utrymme i det regionala utvecklingsprogrammet. En uppdatering av programmet pågår och ska vara klar senare i höst. – Tillväxt och nya arbetstillfällen är den röda tråden i programmet, men här har kommunerna stora möjligheter att föra fram annat som de tycker är viktigt, säger Lena Antilla.     I Jokkmokk i Norrbottens inland har regionala strategier för innovationsarbete än så länge ingen framträdande plats på dagordningen. – Regional innovationsstrategi? Nej, det ringer ingen klocka för mig, säger Jonas Sukloed, en av kommunens två utvecklingschefer. Jonas Sukloed och hans medarbetare stöttar olika branscher som är viktiga för Jokkmokk, till exempel besöksnäringen, energiutvinning och produktionen av lokala livsmedel. – Det vi gör har naturligtvis karaktären av utvecklingsarbete, men kanske inte räknas som innovationer, säger han.   Ökad transparens I södra Sverige har innovationsarbetet fått större genomslag. Region Skåne använder blogg och twitter för att fånga in kommunerna. – Det är ett försök att skapa ökad transparens och delaktighet i arbetet med innovationsstrategin, säger Joen Garsén, kommunikatör. Joen Garsén hoppas att bloggen även ska nå allmänheten, men i första hand riktar den sig till de aktörer som redan är involverade i strategiarbetet. – Vi sträcker ut en hand till alla kommuner i regionen och hoppas att de vill vara med. Det är ändå på den kommunala nivån som det mesta av arbetet måste göras, säger han. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar