SVERIGE / LANDSTING: Trots att valet till riksdag, landsting och kommuner hölls för snart två månader sedan så har debatten kring regionkommuner knappast kommit igång i landsting och kommuner.   

– Vi trodde att regionkommunsfrågan var genomarbetad inom partierna men jag är inte längre så säker på det, säger Glenn Nordlund, ordförande i Kommunförbundet Västernorrland. Detta trots att man i praktiken måste bli överens till 2011 och ta ställning till hur en framtida regionkommunstruktur skulle kunna se ut.
 
Oklar majoritet sinkar processen
I Västernorrland – det län som hamnade mitt i snålblåsten mellan förespråkare för en fyrlänslösning och de som hellre såg ett delat Norrland – har man ännu inte kommit till skott. Elisabeth Strömqvist (s), som tidigare varit styrelseordförande i landstingsstyrelsen, förklarar att det beror det på oklarhet i vem som skall styra:
– Vi är ännu inte klara över vilken majoritet som kommer att sitta vid makten. I och med valet så tappade socialdemokraterna två mandat och de måste nu söka ytterligare samarbetspartner för att på nytt kunna ta på sig ledartröjan. Tänkbara kandidater har varit så här långt Miljöpartiet alternativt det lokala Sjukvårdspartiet.
Inget av dessa alternativ kommer äventyra vår arbet med regionkommunsfrågan, säger hon.
 
Missat poängen?
Elisabeth Strömqvist är självkritisk och tycker att debatten på hemmaplan till stora delar missat hela poängen.
– Vi hamnade i var sin ringhörna om vart gränsen skulle gå och nu är det viktigt att vi kommer fram till syftet med en regionkommun, säger hon.
Hon vill i dagsläget inte ta ställning, men kan tänka sig att spåna kring vilka frågor som borde tas upp:
– Jag tycker själv att vi borde prata mer om hur vi får en så hög funktionalitet som möjligt och för- och nackdelarna med en stor eller två små geografiska regioner, säger hon.
Att ta upp frågan från det hållet tror hon också skulle hjälpa till att lösa upp tidigare knutar.
– Vi missade helt enkelt möjligheten att sitta ned tillsammans och resonera igenom syftet. Men nu är det hög tid.
 
Förnya debatten
Strömqvists partikollega Glenn Nordlund (s), som är vice ordförande i Örnsköldsviks kommun samt ordförande i Kommunförbundet,
är inne på samma spår:

– Vi har hittills varit delade i den här frågan och därför har det varit svårt för vårt kommunförbund att driva någon linje.

Före valet var han övertygad om att problematiken var väl genomarbetad bland kommunpolitikerna. Nu är han beredd att omvärdera detta.

– Det har blivit tydligt för mig att vi, inte minst inom mitt eget parti, måste få till en djupgående debatt. För helt krasst så kan vi ju inte komma in med samma ansökan en gång till.
 
Börjar i partierna
Vem som ska ta på sig ledartröjan i den här frågan är inte solklart. Från landstingets håll säger Elisabeth Strömqvist att hon kan tänka sig olika lösningar. Glenn Nordlund vill däremot börja med att ta upp frågan i sitt eget partidistrikt.
– Vi har ett beslut på detta och vi har redan börjat samtalet, säger han.
Kommer ni att lösa detta i Västernorrland?
– Så här känner jag: Vi kan inte bara lämna över detta till den statliga utredaren utan att åtminstone ha försökt. Jag tror vi har en möjlighet men det blir ingen lätt väg att gå.
 
Skickar styrelsen till Stockholm
Kommunförbundets direktör May Andersson har så här långt känt sig låst och upplevt att det varit svårt att driva regionfrågan framåt.
– Nu hoppas jag att min styrelseordförande åker ned till Stockholm och är med under Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) politiska överläggningar. Det vore väldigt bra!
Hon har ytterligare ett kort i bakfickan:
– Vi planerar att bjuda hela styrelsen till SKL:s stora regiondag ”På väg mot Regioner 2015” den 8 december. Förhoppningsvis kommer alla politikerna vid det tillfället att inspireras till att börja jobba på hemmaplan. 
 
Länk till Kammarkollegiets yttrande:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar