I april väntar en nystart för innovationsarbetet i Danmark. Då samlas alla stödresurser i en jättefond med 1,5 miljarder i kassan. Som ett led i satsningen vill danskarna också samarbeta mer med Sverige.

Oresund Bridge CC BY Dahlstroms
Oresund Bridge CC BY Dahlstroms

En ny stor fond ska ge innovationsarbetet i Danmark en nystart och samla de splittrade resurserna på ett ställe. Samtidigt vill danskarna öka samarbetet kring innovationer i Öresundsregionen.

Innovationsfonden kommer att få en årlig budget på cirka 1,5 miljarder danska kronor och öppnar portarna för ansökningar den 1 april. Folketinget har ännu inte tagit det formella beslutet, men alla partier i parlamentet är överens.

När vi får fonden blir det lättare att gör en samlad värdering av vilka områden och verksamheter som behöver stöd

säger Thomas Alslev Christensen, kontorschef på Styrelsen for Forskning og Innovation, som lyder under forskningsministeriet.

I dag finns tre olika organ som finansierar innovationer: Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden, samt Rådet for Teknologi og Innovation. Syftet med den nya jättefonden är i första hand att få till en förenkling av systemet.

I Sverige har ni Vinnova, nu får vi en liknande lösning som gör det lättare att utveckla innovationer och stimulera tillväxt

När det kommer till effekterna av det offentliga stödet till forskning och innovationer ser det inte lika bra ut för Danmark. Sommaren 2012 granskade en expertgrupp det danska systemet på uppdrag av EU-kommissionen och konstaterade att de offentliga FoU-insatserna saknade koppling till verksamheten.

Trots mycket goda nivåer på investeringarna i forskning och innovationer är de inte effektivt omsatta i ekonomisk verksamhet, skrev experterna i sin rapport till regeringen.

Kommissionen efterlyste bättre metoder för att säkerställa att forskningsbaserad kunskap kan skapa tillväxt och arbetstillfällen i näringslivet.

2000 projekt

Forskningsministern Morten Østergaard (Radikale Venstre) höll med om att systemet behövde stramas upp och fick stöd av övriga partier för att bilda Innovationsfonden.

Varje år startas 1500-2000 utvecklingsprojekt inom olika branscher med hjälp av offentligt innovationsstöd. Många av projekten involverar flera parter, men Thomas Alslev Christensen konstaterar att företag som utvecklar servicetjänster hittills fått en ganska liten del av kakan. Likaså har fördelningen av stödpengar ofta gått till små eller stora företag, inte lika ofta till mellanstora med 50-200 anställda.

– Nu ökar förutsättningarna att nå ut till alla, säger han.

Jämfört med Sverige är de akademiska miljöerna i Danmark ibland hetsigare och mer präglade av konflikt. I framtiden kan de två kulturerna komma att mötas oftare, då det i den danska nystarten också ingår en förhoppning om ökat samarbete, inte minst i Öresundsregionen.

För några dagar sedan hade Thomas Alslev Christensen besök av företrädare för Vinnova och tillsammans dryftade de bland annat möjligheterna att skapa innovationsnätverk. Styrelsen for Forskning og Innovation ansvarar för forskningens infrastruktur och samverkar sedan tidigare med region Skåne i ett internationellt klusterforum.

Miljöteknik är ett område där Thomas Alslev Christensen tror att fler gemensamma innovationsprojekt kan växa fram. Men även här krävs en bättre organisation.

Samarbete kommer inte automatiskt. Vill man ha mer måste man göra en extra insats. Gör man det blir det också resultat, säger han.

Lämna en kommentar