SVERIGE / KOMMUNER: I Skåne har gymnasieregionen växt till att idag omfatta Skåne och Sölvesborg, och kan komma att utökas med fler kommuner i Blekinge. Större gymnasieregion ställer betydligt högre krav på samordning, säger förbundssekreterare på kommunförbundet Jan-Åke Johansson.

Sedan skolåret 2009 har det varit möjligt att välja fritt bland alla gymnasieskolor i hela regionen. I dag utgör knappt hälften av skolorna fristående gymnasieskolor, där cirka 22 procent av eleverna går: en aspekt på varför samordning är allt viktigare. Tätt samarbete med näringslivet Inom den kommunala samverkan finns det arbetsgrupper som tittat specifikt på utbud och efterfrågan (elevunderlag, kommunal planering och utbildningsanordnarnas krav). Men det är långt ifrån fullt utvecklat, säger Jan-Åke Johansson. − [Gymansieprogrammen] Vård och Omsorg samt Teknik har kommit längst när det gäller att hålla ihop utbildningskedjan. Det finns ett tätt samarbete med näringslivet, där man mer noggrant tittar på behov, krav och effekter. Bland annat tillämpas en form av certifiering, kvalitetsstämpel, på själva utbildningen, genom Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege, säger Johansson. Möjligheter och utmaningar Ambitionen är att skapa en attraktiv gymnasieregion. Med fler fristående skolor ökar utbudet väsentligt. Samtidigt ökar konkurrensen ökar, inte minst med tanke på att antalet elever beräknas minska med 25 procent till år 2015 (nationellt perspektiv). Detta ställer högre krav på både översyn och samordning. − Det är olika i olika kommuner hur man ser på utbredningen av friskolor. En del kommuner bejakar fristående skolor fullt ut och det finns exempel där man till och med önskat att friskolorna helt skulle ersätta kommunala skolor. Där finns inte riktigt tydliga regler om i vilken utsträckning en sådan totalt privatisering är möjlig, anser Jan-Åke Johansson. Andra kommuner är mer restriktiva. Ökad konkurrens och marknadsföring En annan aspekt är att i samband med ökad konkurrens ökar också marknadsföringen från olika skolor med en rad erbjudanden till eleverna. − Det kan göra det svårare för eleverna att ta ett beslut baserat på saklig information. I Skåne har vi upprättat en portal som bara erbjuder objektiv och saklig information till eleverna inför gymnasievalet, med länkar till alla gymnasieutbildningar oavsett om de anordnas i kommunal eller fristående regi, säger Johansson. Han säger att fristående skolor inom samma koncern har

ett etablerar sig så att de inte konkurrerar ut varandra, men att övriga fristående skolor även konkurrerar med varandra.

God överblick genom elevdatabas Alla skånska elever finns i en elevdatabas som hanterar priser i den interkommunala ersättningen och även de bidrag som ska betalas från kommunen till fristående skolor, samt kostnader mellan kommuner. − De fristående skolorna har därmed en god överblick över var deras elever kommer ifrån och vad de ska ha för belopp från just den kommunen, då de får elever från olika kommuner. De har även indirekt uppgifter från folkbokföringen. Kommunerna har i sin tur ett instrument för att ha överblick över alla elever man har ansvar över, vilket man har även om de går i fristående skola genom det kommunala uppföljningsansvaret. Fristående skolor har uppfattat detta system som värdefullt och positivt, säger Jan-Åke Johansson.

Samordning, utbud och tillgänglighet I Västernorrland har fem kommuner (av länets sju) ett samverkansavtal för gymnasiet, förklarar Stefan Paulsson på kommunförbundet. Två kommuner funderar på att ansluta sig till samverkansavtalet. Alla elever kan söka överallt, så kallat frisök, men inom samverkansavtalet blir man förstahandssökande på samma villkor som den arrangerande kommunen. − Man kan mera korrekt säga att chanserna att få sitt förstahandsval har ökat för elever från andra delar av länet, åtminstone om hemkommunen omfattas av samverkansavtalet, säger Stefan Paulsson. Främjat goda relationer Hans bedömning är att utbildningskedjan är god vad gäller vuxenutbildningen som har etablerat goda relationer med branscher och företag. − Kompetensplattformarna är det länsstyrelsen i vårt län som arbetar med, och jag vet att arbetet har startat och är i full gång. Generellt tycker han inte att den regionala samordningen påverkas av att andelen privata utbildningsanordnare växer. − Samordningen av kommunernas gymnasieutbud i vårt län utgår från viljan att öka utbud och tillgänglighet för länets elever inom den offentliga skolan. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar