Gränser mellan tex gata & trottoar, bostad & kontor, inne & ute försvinner eller ändras.

Supervalåret 2014 eller?

Law.Gov -- opening up primary legal materials CC BY OpenSource.com

Supervalåret 2014. Två val samma år. Det politiska intresset har inte varit så stort på länge och debatten inte så högljudd. EU-valet är först ut. En riktig värdemätare inför det "riktiga" valet i höst. Men har vi inte fått det om bakfoten?

Export är inte längre vad det har varit

Vår föreställning om export och import bygger på en nationell identitet och inte så mycket EU's grundtanke om fri rörlighet. När den tanken slår rot på riktigt blir det spännande. Vad händer när den globala marknaden, i nästa steg, är så volatil att begreppen import och export förlorar mening överhuvudtaget?

  1. 1
  2. 2