Kreativa kraftfält

City Forcefield Sphere CC BY ryaninc

Ett av de mer undanskymda områdena för EU-politik är kultur. Ändå är det ett som tycks ha en oerhörd potential. Kopplingen mellan kultur – innovation – tillväxt blir allt starkare och de länder som placerar sig överst i EU’s kulturbarometer […]

Olika trösklar för olika delar av världen

Gold Dollars CC BY Bill David Brooks

Är det ett lagbrott som uppstår om ett företag i ett utvecklingsland börjar tillverka medicin som är betydligt billigare än motsvarande, redan existerande, medicin som är tillverkad i ett land i västvärlden? Ja, om man ser strikt till lagtexten som styr läkemedelspatenten så kan man tolka situationen som uppstår på det sättet. Men samtidigt så kan man skönja olika trösklar kring detta i olika delar av världen som till stor del faktiskt lämnar fältet fritt för att utveckla ny medicin.

Regionala nyheter

Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo 20131030. CC BY News Øresund

Notiser under rubrikerna "Lägg ner Nordiska Rådet och Nordisk Ministerråd", "Behöver glesbygden statligt stöd?", "Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin", "Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige" och "Nytt fra Nord-konferansen"

Sista ronden i Nordic Built Challenge inledd

Ellebo Garden Room

Nordic Built Challenge har nu gått in på det sista varvet i och med att de fem finalisterna i tävlingen har utsetts. Det handlar om en öppen och interdisciplinär tävling i design som syftar till att stimulera innovation och utveckling av hållbart byggande. Vinnaren får en prissumma på en miljon norska kronor och ett konsultavtal med möjlighet att förverkliga sitt projekt.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4