Om ledarskap

Alltså – vad är ledarskap egentligen? Är det besläktat med andra ”-skap”? Författarskap, mästerskap eller djävulskap? I de tre senare fallen är det tydligen så att ”-skapet” är något som någon gör. En författare skriver – det blir hens författarskap, en mästare gör sitt bästa – det blir ett mästerskap och en djävul djävlas, det blir alltså djävulskap.

Svaret på frågan är inte mer av samma!

Vi pratar mål- och resultatstyrning. Vikten av att jag som rektor leder och strukturerar ett arbete där vi utvärderar resultat, formulerar mål och styr mot målet med konkreta, mätbara åtgärder. Gott så. Skolan behöver utan tvekan bli mycket bättre på […]

Nummer 11

Vem blir först med parallell utbildning? Ett samhälle byggt på kunskap är sekventiellt. Först lär man sig ofattbara mängder under tjugofem år – sedan använder man någon bråkdel av det man lärt under de följande fyrtio. Ett samhälle byggt på […]

Människorna åter vinnare

My contacts on Flickr CC BYOyvind Solstad

Först var personalen en resurs för att producera varor och tjänster. Sedan blev personalen en viktig del av själva produkten. Nu är människor på väg att bli det enda som är värdefullt i leveransen överhuvudtaget.

Hela nummer 10

Jobba i framkant Ett yrke, en profession, är inte längre vad det varit. Förr var det enkelt, en hantverkare var en hantverkare och en matematiker var en matematiker. Nu och i framtiden kanske de inte längre ens finns kvar. Men […]

Hela nummer 8

Koll på läget För att få gjort det man vill krävs att man vet vad man gör. Hur det går till finns det just nu många åsikter om. — Samhällsplanering i nytt fokus Nytänkande krävs för att gränsen mellan landsbygd […]

Augusti

Europa rör sig Europa står mitt i ett historiskt skifte – men det är svårt att se bakom dimridåer av politisk retorik. Conchita Wurst CC BY Gobal panorama Ibland kan man nästan känna hur det går som en stöt genom en […]

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 147