EU: Det skevar betänkligt mellan regionerna i Europa då EU-kommissionen helt nyligen presenterade sin halvtidsrapport över hur regionerna nyttjat EU:s strukturfondsmedel för programperioden 2007 - 2013.  

Bäst har gamla och nytillkomna medlemsstater i företrädesvis norra delarna av Europa klarat sig. Då har regionerna i östra och södra Europa haft svårare att både göra åt med de medel som avsatts och i än högre grad satsa på sådant som pekats ut i Lissabonstrategin (innovationer, tillväxt och nya jobb) respektive EU:s strategi för hållbar utveckling som sattes i Göteborg 2001.
 
I halvtidsutvärderingen så ses utfallet som en indikation på hur väl EU:s regionalpolitik faktiskt fungerar i praktiken inom varje land men också som en indikation på om sammanhållningspolitiken hjälper de mest utsatta regionerna att komma ikapp de mer välmående regionerna inom EU.
 
Författarna till rapporten påpekar att man inte ska dra för stora växlar på det statistiska materialet eftersom situationen har varit något extrem eftersom flera nya medlemsländer kommit till och regionerna i dessa länders har haft sämre förutsättningar än de gamla medlemsländerna.
 
Bland de vanligaste bekymren i dessa medlemsländer så som Rumänien och Bulgarien men också i gamla medlemsländer så som Grekland är de stora bristerna i de
nationella utbetalnings- och kontrollsystemen men även korruption förekommer.
 
I länder som Frankrike och Tyskland där man hittills inte nyttjat lika mycket strukturfondsmedel så är orsakerna i regel kopplade till sena omställningar av de offentliga systemen som behövts anpassas till den nya programperioden.
 
Läs mer:
 
Faktaruta över förbrukade strukturfondsmedel:
Bland de gamla medlemsländerna hade Belgien gjort åt med 61,1%, Irland med 51,8%, Nederländerna 55,8%, Sverige 48,5%, Italien och Portugal 38%, UK 35,2%, Finland 31,7%, Danmark 30%. Bland de nya medlemsländerna fanns Cypern med 42.3%, Estland med 52.3%, Ungern med 46.3%, Litauen med 35.4%, Lettland 36.9%, Malta med 48.7% samt Slovenien med 42.2%. Genomsnittet för de europeiska regionerna var 27 %.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar