SVERIGE / LANDSTING: Resenärernas behov ska stå i centrum. Det är utgångspunkten när den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft efter årsskiftet. I fyra län kommer regionen att ansvara för kollektivtrafiken. Landstinget blir ansvarig i åtta län, regionförbundet i sex län och ett nybildat kommunalförbund i tre län.

Janne Rusk på Sveriges Kommuner och landsting säger att det ser olika ut i olika län, men att det finns nu en bild av hur landstinget och kommunerna har kommit överens, om vem som ska vara kollektivtrafikansvarig myndighet i respektive län. Syftet är att det ska bli bättre för resenärerna. Fler kommersiella aktörer kommer att etablera sig vilket ger ett större utbud för resenärerna.

Fler inser fördelarna – Från början var det ganska mycket negativa synpunkter kring den nya kollektivtrafiklagen, som ska reglera både kraven och ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare. Men nu verkar det flesta ha accepterat förändringen, säger Janne Rusk. Den 1 januari träder nya kollektivtrafiklagen i kraft. Men resenärerna kommer förmodligen inte att märka någon skillnad över huvudtaget, säger han.

– Inte mer än att det kommer att dyka upp mer kommersiell trafik än tidigare, men det blir nog först så småningom.

Resenär i fokus Tanken med den nya kollektivtrafiklagstiftningen är att sätta människors resande i centrum, underlätta arbetspendlingen, ge människor fler arbetsgivare att välja mellan och ge företagen en större större bredd av arbetssökanden. Därmed utvecklas konkurrenskraften och konjunkturkänsligheten minskar.

Bättre inflytande

Nu startar arbetet med att bygga en kollektivtrafikmyndighet för Västerbotten. Heidi Thörnberg, som arbetar med uppstarten av kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten uttrycker sig positivt till utvecklingen.

– Genom den nya myndigheten får kommuner och landstinget mer inflytande över kollektivtrafikens utformning, men tanken är också att bättre attrahera resenärerna och öka resandet med kollektivtrafik i länet.

I Uppsala har man gemensamt kommit fram till att den nya myndigheten ska ligga under landstinget. Dessutom har man, enligt landstingets styrelseordförande Erik Weiman (M), satt upp som mål att dubbla antalet resande fram till år 2020.

”Om vi ska kunna nå det målet måste vi kunna agera kraftfullt och komma bort från den tunga byråkrati som vi tidigare haft kring kollektivtrafikfrågorna. Vi anser att landstinget med sin länstäckning är bäst lämpad att ta det ansvaret”.

 

FAKTA: De regionala kollektivtrafikmyndigheterns organisationsform:

Kommunalförbund: Norrbotten. Västernorrland, Södermanland

Regionförbund: Västerbotten och Jämtland, Dalarna, Värmland, Blekinge och Kronoberg.

Landsting: Gävleborg, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland, Kalmar, Öland.

Region: Blekinge och Skåne, Halland och Västra Götaland och Gotland Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar