SVERIGE / REGIONER: Ökad rörlighet är ett återkommande mantra inte minst inom arbetsmarknadspolitiken. Men hur stor betydelse har vår förmåga att ta oss för att vi ska få tillgång till rätt kompetens, kunna söka de jobb som erbjuds och bidar till en tillväxt som gör samhället mer hållbart än i dag?
De här frågorna väcks i samband med Vinnovas konferens i Stockholm den 23 februari då resultaten från deras DYNAMO – program (Dynamiska arbetsmarknader och organisationer) kommer att presenteras. Under dagen tar man bland annat upp hur pendlingsmönster förhåller sig till regionala satsningar och förändringar inom näringslivet. En annan dimension handlar om när pendlingen övergår till flytt och därmed vilka arbetsmarknader som förlorar respektive förmår behålla sin befolkning. Ett sista spår som kommer att beröras under konferensen är förutsättningarna för att komma in på arbetsmarknaden, hur pass rörliga olika grupper blir och hur förvärvad kunskap värderas i nya sammanhang.
 
Läs mer om konferensen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar