SVERIGE / REGION: Regionerna har etablerat sina kompetensplattformar. Nu är det dags för nästa steg.  – Nu ska det bli mer verkstad, säger Carl Klint, departementssekreterare på näringsdepartementets avdelning för regional utveckling.  

Kompetensplattformar samordnar arbetsgivarnas behov av arbetskraft med människors behov av utbildning. Sedan regeringen gav uppdraget 2009 är plattformarna på plats i hela landet. Inriktningen skiljer sig en hel del, beroende på regionala förutsättningar. – Regeringen tycker att regionerna gör ett bra jobb och hittills har vi låtit dem hållas, säger Carl Klint. Från och med i höst räknar han med att de departement som än knutna till arbetet med kompetensplattformarna kommer att ta en mer aktiv del i utvecklingen. De ansvariga i regionerna kommer att bjudas in till ett gemensamt möte och till nästa år har regeringen begärt att få en skriftlig avrapportering.   Uppsala i täten Regionförbundet Uppsala ligger långt fram och etablerade sin plattform redan för två år sedan. – Vår ambition är att ha branschnära samarbeten igång på 10-12 områden, säger Tomas Stavbom, chef för enheten regional utveckling på förbundet.  Utbildningsanordnare på alla plan är involverade i arbetet och  etableringen av ett teknikcollege ska underlätta rekryteringen till regionens många teknikintensiva företag. Tomas Stavbom tycker inte att det i dagsläget behövs mer aktiva insatser från regeringen. – Vi känner ett starkt stöd av att EU har lyft fram frågan som ett viktigt område, inte minst med tanke på att vi får en allt äldre befolkning och ökade krav på service. Regionförbundet Dalarna har en annan typ av arbetsmarknad, med en stor och växande besöksnäring. Här sätts kompetensplattformen på särskilt stora prov.  – Besöksnäringen är otroligt spretig och svår att kartlägga. Den har inte generellt så stora problem med rekrytering av personal, men när vi hela tiden får fler gästnätter ställer det ändå krav på bra samordning mellan utbildningsanordnarna och arbetsmarknadens parter, säger Conny Danielsson, ansvarig för Regionförbundet Dalarnas arbete med kompetensförsörjning.   Generationsväxling Besöksnäringen är ett av tre fokusområden som Conny Danielsson och hans medarbetare har identifierat. De andra två är vård/omsorg och teknik/energi. – Vi står inför en stor generationsväxling. Bara inom vården behöver vi rekrytera 3500 personer fram till 2014. Ett annat område där Dalarna, men även till exempel Norrbotten, ställs inför stora behov av kompetent arbetskraft är renässansen inom gruvnäringen. Den planerade gruvbrytningen i Grängesberg kommer att sluka flera hundra gruvarbetare, ingenjörer m.m. I Pajala i norr är behovet ännu större. – Här gäller det att matcha utbildning med arbetsgivarnas behov. En väl fungerande kompetensplattform underlättar det arbetet, säger Conny Danielsson.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

 

 

Lämna en kommentar