KONFERENS: Det omedvetna påverkar oss långt mer än det medvetna. Det känner vi till. Men inser vi att samma sak gäller då det kommer till attityder och beteenden som kan prägla våra arbetsplatser, hela verksamheter eller lokala/regionala nätverk. I den bästa av världar så skjuter utvecklingen fart och i sämsta fall stoppa viktiga förändringar upp eller fördröjs för lång tid framöver.  
Den 9 – 10 november kommer det så kallade Samhällskontraktet, ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun att sätta fokus på just attityder och bemötanden. Dagarna kommer gå under temat ”Innan man är riktigt säker på en sak, är man gärna tvärsäker” och kommer hållas på Mälardalens högskola i Västerås den 11 respektive i Eskilstuna den 12 november.
Syftet med dagarna är att få deltagarna att reflektera över hur man som representant för offentliga organisationer bemöter medborgare och kunder. Dagarna kommer att fokusera på hur attityder både kan stänga och öppna för mångfald och nytänkande och hur detta är en nödvändighet för att nå tillväxt och utveckling.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar