KONFERENS: Den svenska plan- och bygglagen ställer höga krav på kommunerna vad gäller deras ansvar att driva en utveckling mot hållbara städer. Men hur går det till i praktiken och vad kan en kommun göra då uppställda mål kolliderar? De frågorna tas upp den 3 november i Campus Valla i Linköping på Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) kostnadsfria torsdagsseminarium. Föredraget hålls av Ylva Uggla från CUReS vid Örebro Universitet.

 

Länk till anmälan: www.liu.se/cks

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar