KONFERENS: Återigen är det dags för nätverket Regioner i förändring (Regions for Economic Changes), som blivit en samlingspunkt för ansvariga för strukturfond-programmen, att mötas på nytt. Platsen blir Bryssel och konferensen hålls den 23 – 24 juni. På agendan i år står bland annat tillvägagångssätt och nätverk för en smart och mer hållbar utveckling av städer och regioner. Andra frågor är hur man kan åstadkomma en smart specialisering som bidrar till EU:s innovationsstrategi ”Innovation Union”, samt smart tillväxt, som är ett av målen i EU:s övergripande tillväxtstrategi EU2020. Under konferensen offentliggörs årets regionala stjärna – en utnämning till den region som kunnat uppvisa något utöver det vanliga då det gäller att skapa ekonomisk konkurrenskraft.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar