KONFERENS: Det finns ett klart samband mellan folkhälsa och tillväxtmöjligheter. Frågan är bara hur berörda regionala aktörer tar tillvara på denna insikt. Den 7 – 8 december kommer deltagare kunna ta del av regionala pilotprojekt, höra om internationella erfarenheter och delta i en rad fördjupande workshops på ämnet.
 
Länk till konferensen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar