KONFERENS: Vilken nytta ger ökad samverkan mellan högskolorna och det omgivande samhället? Och hur kan parterna bidra till att samverkan ökar? Det är kring dessa frågor som årets konferens Högskola – Samhälle – Samverkan 2011 (HSS 2011) kretsar och denna gång möts man upp i Karlstad den 5 – 7 maj. Bland de som finns på plats för att dela med sig av sina reflektioner kring dessa teman är Jan Nygren, tidigare samordningsminister i en socialdemokratisk regering och nu ordförande i högskolan väst samt VD för Riksbyggen och därtill vice VD i SAAB AB. Även Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria från KTH och Christina Petrescu, VD för företaget Tieto i Karlstad kommer medverka.   Länk till program och inbjudan:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar