KONFERENS: Femton års medlemskap i EU har satt avtryck i det svenska samhället, men på vilket sätt och på vilka områden? Den 7 maj bjuder SNS Demokratiråd in till en konferens under temat ”Europeiseringen av Sverige” där man tar upp fyra aspekter av svensk politik nämligen statsskicket, förvaltningen, partipolitiken och välfärdsmodellen.
 
Länk till konferensen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar